To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:
Video Hide Video

Colwyn Bay - Perfectly placed for investment

Colwyn Bay is the thriving north Wales town everyone is talking about.

Croeso i Fae Colwyn

Bae Colwyn yw’r dref ffyniannus mae pawb yng Ngogledd Cymru yn sôn amdani.

Wedi’i lleoli’n berffaith ar yr holl brif rwydweithiau cludiant, mae Bae Colwyn yn prysur ddod yn ganolbwynt masnachol a hamdden Gogledd Cymru.

Gyda buddsoddiad gwerth mwy na  £70+ miliwn eisoes wedi’i wneud yn yr ardal, mae gan y dref glan môr fywiog hon ddyfodol disglair o’i blaen.

Mae rhaglen adfywio helaeth y dref wedi bod yn gatalydd i ddod â gweithgareddau hamdden newydd, hyder a buddsoddiad i'r dref.

Mae Bae Colwyn bellach yn gyrchfan fywiog, gyfoes lle mae chwaraeon a'r celfyddydau yn cwrdd â'r môr a busnes. 

A wnaethon ni sôn am yr amrywiaeth wych o lety, lleoedd i fwyta a siopau sydd ar gael hefyd? 

Mae ymwelwyr yn tyrru trwy’r flwyddyn i’r traeth sych, a’r atyniadau, pethau i'w gwneudmarchnadoedd gwych eraill sydd gan y dref i’w cynnig, gan gynnwys cyfleusterau hamdden o’r radd flaenaf yn Eirias.

Mae Stadiwm Eirias hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac yn cynnwys dechrau Rali GB a chyngherddau gan gerddorion byd-enwog megis Tom Jones ac Elton John, gyda rhai perfformiadau eu cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru!

Mae'r glan y môr a'r ganolfan chwaraeon dŵr gwych yn Porth Eirias hefyd yn denu’r  torfeydd ac mae hyd yn oed sinema weithredol hynaf y DU yn Theatr Colwyn.

Mae buddsoddiad a hyder y cyhoedd a’r sector preifat wedi eu hybu.

Bydd swyddfeydd newydd a chanolfan groeso Cyngor Sir Conwy yn agor yn y dref yn 2018, gan ddod â 750 yn fwy o weithwyr i ganol y dref.

Bydd y buddsoddiad mawr hwn yn y dref hefyd yn rhoi hwb mawr i ymwelwyr â chanol y dref a masnach. 

Mae busnes wir yn ffynnu!

Mae cydnabyddiaeth hyd Cenedlaethol yn oed ar gyfer yr holl waith mawr a buddsoddiad positif ym Mae Colwyn gyda llu o wobrau dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys, i enwi ond ychydig:

  • Gwobr Stryd Fawr Prydain Fawr 2014 am y Dref Arfordirol Orau
  • Cyrraedd Rownd Derfynol 2014 Prydain yn ei Blodau
  • Gwobr Gwelliant Parhau Cymru Gyfan 2014 – enillydd Cydweithredu a Gweithio ar Draws Ffiniau gydag Eirias:  Canolfan Iechyd Colwyn;
  • Gwobrau RICS Cymru 2014 – Cyrraedd Rownd Derfynol Adfywio a Dylunio trwy Arloesedd ar gyfer Porth Eirias

Felly dewch i ymuno â ni i weld pam fod Bae Colwyn yn y 'lle delfrydol'.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Uchafbwyntiau

Totally Ape

Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

Lle cyffrous i chwarae a chynnal partïon ar gyfer plant 0-12 gydag ardal chwarae meddal ar wahân i…

Sw Mynydd Cymru

Sw Mynydd Cymru

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a…

Penrhyn Bay Beach

Traeth Bae Penrhyn

Ychwanegu Traeth Bae Penrhyn i'ch Taith

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Old Colwyn Beach

Traeth Hen Golwyn

Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr…