To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Busnes a Buddsoddi

Mae Bae Colwyn yn y broses o newid - newid sydd yr un mor gyffrous i fuddsoddwyr ag y mae i'r bobl leol.

Mae prif gynllun Bae Colwyn, a reolir gan raglen adfywio Bywyd y Bae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i bartneriaid wedi darparu nifer o brosiectau gan gynnwys:

Creu canolfan ragoriaeth ar gyfer diwylliant, hamdden a chwaraeon dan brosiect Eirias.

Mae'r stadiwm sy'n dal 6,500 yn sydyn iawn wedi gweld miloedd o gefnogwyr yn heidio i gemau rygbi a chwaraeon eraill sy’n gwerthu allan ac mae wedi helpu rhoi Bae Colwyn yn ôl ar y map, yn ogystal â llenwi tiliau tafarndai, gwestai a thai bwyta’r dref.

Mae'r 'brand Access All Eirias’ hefyd wedi smentio’r stadiwm yn gadarn fel cystadleuydd o bwys wrth ddarparu digwyddiadau awyr agored a chyngherddau enwau mawr.

Gyda lle i 15,000 ar gyfer digwyddiadau o'r fath, yn 2014 gwelodd y stadiwm Tom Jones yn chwarae ei sioe awyr agored gyntaf erioed yng Ngogledd Cymru!

Mae Stadiwm Eirias hefyd yn fan cyfarfod a chyfleuster hamdden ar gyfer y gymuned leol, yn agored i ysgolion a grwpiau cymunedol eraill.

Moderneiddio glan môr enwog y gyrchfan gan gynnwys traeth sych newydd, a chreu canolbwynt hamdden Porth Eirias.

Mae Porth Eirias yn gartref i brif gyfleuster chwaraeon dŵr Bae Colwyn.

Mae Bae Colwyn wedi elwa o fuddsoddiad Ewropeaidd. Roedd adfywio Canol Tref Bae Colwyn yn ffurfio rhan o brosiect mwy i adfywio Trefi Arfordirol a dderbyniodd fuddsoddiad gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.  
Cyfanswm Cost y Prosiect: £11.3m
Grant Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop o Raglen Gydgyfeirio 2007-2013: £5.9m

 

Mae Bae Colwyn yn gyfle ar gyfer buddsoddi.

P'un a ydych yn berchennog busnes, datblygwr eiddo neu weithredwr hamdden, cysylltwch â Bywyd y Bae i gael gwybod sut y gallwch chi fod yn rhan o'r daith - 01492 577680.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.