To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Astudiaethau Achos

Yn amgylchedd ffyniannus i fusnesau ym mhob sector, mae gan Fae Colwyn gymuned fusnes amrywiol sy’n tyfu’n fythol.

O siopau annibynnol i fanciau rhyngwladol, mae'r dref yn parhau i ffynnu trwy’r adfywio gyda llawer o fusnesau lleol yn adrodd gwelliant yn nifer yr ymwelwyr, archebion ac ymholiadau.

Sefydlwyd Rhwydwaith Busnes Bae Colwyn yn 2009 ac mae’n cynrychioli ystod eang o fusnesau ar draws pob sector. Mae Siambr Fasnach Bae Colwyn hefyd yn cynrychioli buddiannau busnes yn y dref ac mae wedi bod yn gwneud hynny er 1948! Hefyd mae Tîm Tref Bae Colwyn. Mae'r tri yn grwpiau ffyniannus a deinamig sy'n cynrychioli amrywiaeth eang o fuddiannau busnes yn y dref a darparu llais ar y cyd. Mae ganddynt oll gysylltiad rheolaidd â Rhaglen Bywyd y Bae ac yn bwydo i mewn iddi.

Mae cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes ar gael yn y dref ac mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dîm o staff a phartneriaid allweddol ymroddedig i gefnogi busnes.

Mae adfywiad y dref wedi gweld cynnydd mawr mewn siopau newydd yn agor yn ogystal ag ehangu ac adnewyddu llawer o fusnesau sydd eisoes yn bodoli, gan roi arwydd o gyfnod newydd ar gyfer y stryd fawr, ond hefyd ar gyfer y sector swyddfeydd sy'n tyfu yn y dref.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.