To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Canolfan Ddysgu'r Bae

Mae'r prosiect £1.4 miliwn hwn, a ddatblygwyd gan Goleg Llandrillo mewn partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf a Bywyd y Bae, yn gyfleuster canolog ym Mae Colwyn ac yn elfen ganolog o'i raglen adfywio.

Mae Canolfan Ddysgu’r Bae yn cynnwys ystafell Astudiaethau Byddardod bwrpasol a chyfleusterau TG o’r radd flaenaf. Mae sawl mil o bobl eisoes wedi elwa o sgiliau newydd, cymorth a chyngor trwy'r ganolfan.

Ei weledigaeth yw darparu’r gymuned â'r wybodaeth a'r sgiliau cywir i wella eu rhagolygon swyddi a sicrhau bod gan gyflogwyr weithlu talentog lleol sy'n gallu ychwanegu gwerth at eu busnesau.

Mae'r Ganolfan yn unigryw yng Nghymru gan ei fod yn cynnig cyrsiau o lefel ragarweiniol hyd at un Radd Sylfaen Cymru sy'n cael ei achredu gan Brifysgol Bangor.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.