To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Handelsbanken

Pwy: Handelsbanken

Sector: Bancio

Pam: Dewisodd y Banc Handelsbanken o Sweden Fae Colwyn fel ei gartref cyntaf yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Rhoddwyd y cyfle i reolwr y gangen, Gareth Jones, ddewis y lleoliad delfrydol ar gyfer y fenter hon yng Nghymru, a dewisodd Bae Colwyn yn sgil ei leoliad canolog a’r amgylchedd ffyniannus ar gyfer twf.

Agorodd y gangen ym mis Medi 2013, ac mae'r lleoliad wedi profi i fod yn ddelfrydol ar gyfer cleientiaid a staff.

Mae'r tîm Handelsbanken ym Mae Colwyn yn falch o allu cynnig ein dull unigryw i unigolion a busnesau yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Ein nod yw cynnig symlrwydd, argaeledd, lefelau uchel o wasanaeth a gwneud penderfyniadau yn lleol. Gallwn ddarparu ystod lawn o atebion pwrpasol sydd wedi'u teilwra i weddu i anghenion cwsmeriaid unigol a chorfforaethol.

Nid oes gennym dargedau gwerthiant ac nid ydym yn cael taliadau bonws. Nid ydym yn cael ein cymell i werthu cynnyrch. Yn lle hynny rydym yn canolbwyntio yn syml ar ddarparu'r lefel orau o wasanaeth y gallwn drwy fod â diddordeb ynoch chi a deall yr hyn yr ydych ei angen oddi wrthym.

Yn Handelsbanken dim ond gyda phobl rydych yn eu hadnabod y byddwch yn delio.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.