To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Argraffwyr Powlsons

Pwy: Argraffwyr Powlsons Printers

Sector: Argraffu

Buddsoddiad: 125 blwyddyn lwyddiannus ym Mae Colwyn

Pam:  Yn ddiweddar dathlodd Powlsons Printers ei 125 mlynedd o fusnes yn ffynnu ym Mae Colwyn.

Fe'i sefydlwyd ym 1888, mae'r cwmni wedi tyfu yn llwyddiannus dros y blynyddoedd ac wedi goroesi drwy fwy nag un dirwasgiad.

Mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr John Jones yn hyderus y bydd  blynyddoedd mwy llewyrchus yn parhau i ddod, yn dilyn yr adfywio a hwb i fusnes diolch i dymor twristiaeth llewyrchus yn ystod haf 2013- gymaint felly, mae'r busnes wedi buddsoddi yn y dechnoleg argraffu ddigidol ddiweddaraf i ateb y galw.

Mae John yn priodoli ei lwyddiant i deyrngarwch ei gwsmeriaid ac mae’n yn cael ei gyffroi gan y cyfoeth o gyfleoedd sydd wedi codi o’r adfywio ym Mae Colwyn.

An increase in sport and event facilities at Eirias and the advent of new businesses in town have all helped to provide fresh business opportunities for Powlsons.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.