To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ailddatblygu Bae Colwyn

Amlinellodd prif gynllun Bae Colwyn weledigaeth newydd ar gyfer y dref. Yr her oedd ailddyfeisio ac adnewyddu ei ffocws fel tref glan môr, gan sefydlu ei lle fel deniadol i ymweld, byw a buddsoddi ynddo.

Mae gwaith ar ddod â gweledigaeth y prif gynllun yn fyw bellach yn mynd rhagddo. Mae amrywiaeth fawr o brosiectau a gynigwyd yn awr wedi dwyn ffrwyth, ond mae dal cynlluniau i wneud mwy. Mae rhai yn radical a thymor hir tra bo eraill yn hawdd eu gweithredu.  Mae pob prosiect yn integreiddio â'i gilydd ac uchelgeisiau economaidd a diwylliannol ehangach y dref.

Bydd cyllid ychwanegol diweddar gan Lywodraeth Cymru yn helpu i gyflawni mwy a chynorthwyo Bae Colwyn i wireddu ei gweledigaeth a'i photensial.

Bydd y prosiectau, beth bynnag yw eu maint, yn cael yr effaith sydd ei angen i helpu i drawsnewid ac ail-leoli Bae Colwyn fel lle dymunol i fyw a buddsoddi ynddo.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.