To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Title

Title

Description would appear here...

Ardal Gwella Busnes Colwyn

Sefydlwyd Grŵp Llywio AGB Colwyn ddeunaw mis yn ôl i ddatblygu Ardal

Gwella Busnes. Nod y prosiect hwn yw gwella safon y pedair prif

gymuned fusnes ar draws Bae Colwyn; sef Bae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos,

Hen Golwyn a Mochdre, ac i ddenu mwy o ymwelwyr, cleientiaid a

chwsmeriaid i'r ardal.

Y Weledigaeth

Drwy'r rhaglen hon o fuddsoddiad a arweinir gan fusnes y

weledigaeth yw: ‘Creu Bae Colwyn: y ganolfan glan môr

mewn lleoliad perffaith ar gyfer busnes a hamdden’.

Gweithio gydag eraill

Bydd rhaglen fuddsoddi’r AGB yn cael ei chyflwyno drwy'r tri

amcan strategol allweddol a'u gweithgareddau cysylltiedig a

nodir yn y prosbectws hwn.

Caiff hyn ei gyflawni drwy lais a dylanwad cyfunol yr AGB a

thrwy weithio'n agos gyda busnesau eraill, awdurdodau lleol,

sefydliadau ac asiantaethau.

Gweler y prosbectws Rhanbarth Gwella Busnes yma

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.