To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Datblygu Isadeiledd

Mae gwelliannau ffisegol mawr wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol mewn nifer o adrannau allweddol o fewn y dref. Mae ailstrwythuro wedi digwydd fel rhan o ailddatblygiad y promenâd, canol y dref a Pharc Eirias.

Mae prosiect adfywio Bae Colwyn yn fwy nag ailadeiladu ar draws y dref, mae'n ymwneud ag adnewyddu a dadeni, gwneud y gorau o'r gofod presennol. Mae mwyafrif helaeth o'r dref a'i hadeiladau yn parhau yn eu lle. Mae hyn yn golygu gwneud y gorau o fuddsoddiadau strategol a chreu cyfleoedd ehangach ar gyfer gwella cysylltiadau a chreu effaith gymdeithasol ac economaidd newydd a buddiol.

Mae cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad pellach yn bodoli i gyd-fynd â’r hyder newydd hwn gan y sector cyhoeddus a phreifat yn y dref. Gall y tîm cefnogi busnes pwrpasol yng Nghanolfan Fusnes Conwy eich helpu gyda chwilio am gyfleoedd masnachol allweddol sydd ar gael yn y dref.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.