To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ailddatblygu Canol y Dref

Mae canol y dref yn rhan hanfodol o'r prif gynllun ac fel y cyfryw yn awr yn gweld rhai gwelliannau allweddol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn elfen graidd o'r dref.

Gan ganolbwyntio ar y galon y dref, canolfan siopa Bay View, Ffordd yr Orsaf a'r Orsaf Reilffordd, mae'r prosiect adfywio wedi ceisio sicrhau llif rhwydd i gerddwyr rhwng yr ardaloedd hyn.

Mae hefyd yn hanfodol bod y dref a'r glan môr yn cael eu hailgysylltu ac mae'r prif gynllun wedi bod yn gyfrifol am hyn trwy uwchraddio'r cyswllt tref a glan môr a chynnwys arwyddion ychwanegol.  Mae'r dref eisoes yn elwa o’r cysylltiadau gwell hyn, a'r nifer ymwelwyr ychwanegol y mae'r glannau newydd, gyda'i draeth sych a phromenâd gwell, yn ddod.

Drwy’r Fenter Treftadaeth Treflun mae grantiau hael ar gael i adfywio ac adnewyddu adeiladau hyll allweddol yng nghalon canol y dref - cymhelliant deniadol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfleoedd yn y dref.

Yn 2014, cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ei strategaeth swyddfeydd a phrynodd safleoedd strategol yng nghanol y dref. Bydd yr hyder sylweddol hwn gan y sector cyhoeddus ym Mae Colwyn cyn bo hir yn dod â dros 750 o weithwyr i galon y dref i ychwanegu at nifer yr ymwelwyr a chefnogi'r economi leol.

Mae ailddatblygu'r dref yn broses barhaus ac esblygol ac mae cynlluniau ar gyfer calon canol y dref yn cael eu hailystyried ar hyn o bryd i sicrhau y datblygiadau mwyaf priodol i wneud y mwyaf o fanteision a chael yr effaith mwyaf.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.