To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Buddsoddi ym Mae Colwyn

Mae'r rhaglen adfywio Bywyd y Bae wedi rhoi bywyd newydd i Fae Colwyn.

Mae buddsoddiad sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn cael ei wthio gan bartneriaeth waith agos gyda Llywodraeth Cymru, wedi codi proffil y dref i farchnadoedd busnes, masnachol ac ymwelwyr.

Mae £12 miliwn ychwanegol o gyllid wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru o dan y fenter Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid.

Mae’r Band Eang Cyflym Iawn hefyd, gan wneud Bae Colwyn yn lle gwell fyth i fuddsoddi a lleoli ynddo. Gall band eang cyflym iawn wneud llawer o brosesau busnes yn fwy effeithlon yn ogystal â’ch galluogi chi i gyflawni mwy mewn allbwn o ansawdd uwch, gan ymestyn eich cyrraedd a’ch potensial. Mae canllaw defnyddiol i ba fanteision y gall Band Eang Cyflym Iawn ddod i chi a’ch busnes yma.

Mae’r holl weithgarwch yma wedi helpu i sicrhau twf mewn busnesau yn buddsoddi ym Mae Colwyn. Beth am ymuno â ni?

Yn ddaearyddol, mae Bae Colwyn wedi ei lleoli yn berffaith yng nghalon Gogledd Cymru, oddi ar yr A55. Yn hawdd i’w chyrraedd mewn car, trên neu awyren, hon yw’r dref fwyaf ar arfordir Gogledd Cymru ac, fel y cyfryw, mae’n ganolfan fasnachol ffyniannus. Mae nifer o fusnesau mawr eisoes wedi gweld manteision niferus Bae Colwyn a buddsoddi yn y dref gan gynnwys y banc o Sweden Handlesbanken.

Mae manwerthwyr, mawr a bach, hefyd yn buddsoddi yn y dref ac yn cyfrannu at ei economi amrywiol. Mae ychwanegiadau diweddar yn cynnwys Costa, Dominos a Subway, yn ogystal â nifer o fasnachwyr annibynnol.

Mae llu o siopau a gwasanaethau annibynnol bach yn eistedd ochr yn ochr ag enwau mwyaf adnabyddus y Stryd Fawr, ac ynghyd â marchnad stryd draddodiadol y dref ddwywaith yr wythnos, mae’n darparu profiad siopa gwych.

Mae gan y dref boblogaeth o fwy na 30,000 o bobl felly mae cyfoeth o dalent a darpar gwsmeriaid yn aros i wireddu eich buddsoddiad.

Nghanolfan Fusnes Conwy yw’r ganolfan ar gyfer cymorth busnes yng Nghonwy gyda thîm ymroddedig o staff sy’n cefnogi busnesau hen a newydd, yn cynnal digwyddiadau ar gyfer busnesau, eich helpu i ddod o hyd i'r safle cywir ar gyfer eich busnes a darparu cyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol. Mae gennym injan chwilio'r we a all ddarparu peiriant chwilio cywrain i’ch helpu i nodi adeilad o’r maint cywir yn y lleoliad cywir ar gyfer eich anghenion. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio hyn ar y cyd ag ymholiad i'n tîm eiddo os na allwch ddod o hyd i le addas.

Mae Affinity Business Services hefyd wrth law i gefnogi busnesau newydd. Gan weithio o Lys yr Orsaf ym Mae Colwyn, mae CAIS wedi ymuno â thîm Cymunedau yn Gyntaf Conwy i gynnig gwasanaeth cyngor a chymorth arloesol newydd. Mae Dim Ond y Busnes' yn darparu amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth rhad ac am ddim i bobl sy'n ystyried dod yn hunangyflogedig a hefyd y rhai sydd wedi dechrau busnes newydd yn ddiweddar.

Mae buddsoddiad o fwy na £70 miliwn wedi helpu i ail-lunio ein tref. Mae hyder buddsoddwyr yn uchel ond mae llawer mwy o gyfleoedd yn y sectorau adwerthu, hamdden, chwaraeon ac eiddo o hyd. Bydd y wefan hon yn darparu'r cyfan sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â chefndir y dref, diweddariadau ar ddatblygiadau diweddar ac sy’n mynd rhagddynt a chyfleoedd masnachol cyfredol.

Os ydych yn gweld rhywbeth yma sy'n dal eich llygad, neu os hoffech siarad â rhywun, cysylltwch â Bywyd y Bae ar 01492 577680 neu e-bostiwch info@baylife.org.uk

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.