To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Map Buddsoddi

Mae'r map hwn yn amlygu rhai o'r buddsoddiadau mwyaf sylweddol a wnaed hyd yma sy'n seilio ac yn fframio dyfodol y dref:

1.  Porth Eirias – canolfan chwaraeon dŵr newydd, ystafelloedd cyfarfod a bistro cogydd enwog

2Promenâd - adfywio rhannau o'r promenâd a mewnforio tywod gan ddarparu amddiffynfa i’r arfordir a thraeth parhaol;

3Theatr Colwyn - ardal blaen tŷ newydd ac Oriel Colwyn

4.  Canolfan Ddigwyddiadau Parc Eirias - Canolfan ddigwyddiadau amlbwrpas, arena digwyddiadau mawr rhanbarthol a chyfleuster chwaraeon perfformiad uchel

5.  Menter Treftadaeth Treflun - adnewyddu eiddo allweddol o fewn yr ardal gadwraeth

6.  Safle Market Hall - prynu a dymchwel adeilad hyll a chreu safle datblygu mewn lleoliad blaenllaw

7.  Adeilad DWP - prynu adeiladau strategol i ddarparu swyddfa canol tref i’r Awdurdod Lleol ar gyfer 750 o weithwyr

8.  Handelsbanken - proffil uchel buddsoddwr sector preifat ym Mae Colwyn.

Mae buddsoddiadau allweddol eraill yn cynnwys: Canolfan Ddysgu’r Bae (canolfan addysg gymunedol allgymorth), strydlun newydd, Rhaglen Adnewyddu Tai, ac ystod o fuddsoddwyr masnachol fel Travelodge, Costa, Dominos, Subway a busnesau annibynnol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.