To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Eirias

Mae'r datblygiad Eirias yn atyniad chwaraeon, ac yn atyniad heb fod yn chwaraeon blaenllaw ym Mae Colwyn a Chonwy, ac yn gartref i lu o ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol a rhanbarthol, pob  un wedi'u lleoli mewn hanner can erw o barcdir hardd.

O dan raglen adfywio Bywyd y Bae mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias gwerth £6.5m wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan sefydlu Eirias fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer diwylliant, hamdden a chwaraeon. 
Cyfanswm Cost y Prosiect: £6.5m
Grant Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop o Raglen Gydgyfeirio 2007-2013: £1.5m

Nid yn unig y mae’n gartref i RGC a thîm Rhyngwladol Cymru o dan 20 oed, mae hefyd yn gartref i Ganolfan Hamdden Colwyn a chyfleusterau chwaraeon eraill.

Mae Canolfan Digwyddiadau Eirias yn cynnig y cyfleusterau o’r radd flaenaf i'r gymuned leol, aelodau o'r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

Mae Eirias wedi croesawu nifer o glybiau proffesiynol i ddefnyddio'r cyfleusterau sydd ar gael gan gynnwys tîm Cymru  o dan 20 oed, tîm Lloegr o dan 20 oed, Gleision Caerdydd, Rygbi Cynghrair Wakefield, Undebau Rygbi Samoa a Tonga a thîm pêl-droed Cymru o dan 16 oed.

Mae Stadiwm Zip World yn parhau i ddatblygu a thyfu ac hefyd yn cynnal cyngerdd blynyddol Access All Eirias, sydd dros y blynyddoedd wedi atynnu nifer o sêr cerddorol i'r ardal ac wedi bod yn hwb enfawr i'r economi leol.

Rhai o'r artistiaid sydd wedi perfformio yma yw Olly Murs, Syr Tom Jones, Pixie Lott, ac eleni croesawyd Elton John i Eirias.

Yn ogystal â chynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth, mae Eirias hefyd yn lleoliad perffaith ar gyfer unrhyw gynadleddau a digwyddiadau.

Gellir darparu ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys priodasau, gwleddoedd a diwrnodau adeiladu tîm i enwi ond ychydig.

Yn 2015 fe enillodd y Ganolfan Gofal Iechyd a Lles, wedi'i leoli yng Nghanolfan Hamdden Colwyn ym Eirias, y wobr fawreddog ar gyfer Gwelliant Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn y categori Cydweithio Ar Draws Ffiniau.

Ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Undeb Rygbi Cymru, gwelir gweithwyr proffesiynol yn y maes Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Hamdden yn gweithio gyda'i gilydd i wella iechyd pobl drwy ddefnyddio gweithgarwch corfforol i reoli cyflyrau clefyd cronig ac i gynorthwyo i ail sefydlu o salwch aciwt neu gronig.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.