To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cynadleddau a digwyddiadau

Gyda chae rygbi a phêl-droed gradd A, mae stadiwm Zip World yn berffaith ar gyfer digwyddiadau chwaraeon megis athletau, twrnameintiau, gemau a gemau o safon rhyngwladol. Mae’r Stadiwm hefyd yn gwneud lleoliad gwych ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau eraill. I weld y digwyddiadau diweddaraf ar y gweill a gemau chwaraeon sy'n digwydd yn Eirias, gweler yma.

Mae'r stadiwm y gallu dal 15,000 o bobl yn ystod cyngherddau, a 6,000 mewn gemau (seddau ar gyfer 2,580 a gofod i sefyll/ gofod teras ar gyfer 3,500 arall) gan gynnwys digwyddiad cerddoriaeth eiconig y dref bob haf.

Mae Eirias yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys:

 • Cynadleddau

 • Gwleddoedd

 • Priodasau

 • Partïon pen-blwydd

 • Arddangosfeydd

 • Diwrnodau adeiladu tîm

Ystafell Sir Conwy a Bar Chwaraeon

Mae Ystafell Sir Conwy, gyda bar trwyddedig yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, cyfarfodydd, partïon neu gynulliadau cyffredinol.

Mae’n darparu ar gyfer hyd at 70 o westeion mewn ffurf theatr neu arddull ystafell fwrdd ar gyfer 50 o westeion. Mae Ystafell Sir Conwy yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cynnal digwyddiad cofiadwy, boed hynny ar gyfer busnes neu bleser.

Er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn rhedeg mor llyfn â phosibl, mae gennym ddetholiad o’r offer clyweled diweddaraf sydd ar gael i'w llogi gan gynnwys:

 • Gliniaduron

 • Taflunydd

 • Sgrîn Taflunydd

 • Wi-Fi

Mae'r cyfleuster yn cael ei drawsnewid yn Far Chwaraeon Eirias pan fyddwn yn cynnal digwyddiadau chwaraeon megis rygbi, ac mae ein bar yn cynnig amrywiaeth eang o ddiodydd alcoholig a di-alcohol i sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer pob oedran a chwaeth.

Canolfan aml-ddefnydd dan do

Defnyddir y gofod amlbwrpas hwn yn bennaf fel ysgubor hyfforddi ar gyfer tîm Dan 20 oed Cymru, ond yn 60 x 40m o faint gellir ei drawsnewid yn ganolfan arddangos ar gyfer ystod o ddigwyddiadau cerddorol, diwylliannol neu fasnachol.

Gyda lle i 3,000 o bobl, mae'r gofod yn un o'r unig ganolfannau digwyddiadau dan do o'i fath yng Ngogledd Cymru.

Ar gyfer digwyddiadau llai, mwy cartrefol, gellir trawsnewid y ganolfan yn Lolfa Babell.

Lolfa Pabell Conwy

Mae ein Lolfa Babell Conwy hardd yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer arddangosfeydd mawr, cyfarfodydd, priodasau a phartïon.

Gyda gofod llawr o 40m x 20m a'r gallu i ddal hyd at 500 o westeion, mae’r Lolfa Babell yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am leoliad gyda gwahaniaeth.

Byddwch yn creu argraff ar eich gwesteion gyda'r gofod ac awyrgylch y gall Parc Eirias ei ddarparu, ac mae ein tîm o staff ymroddedig wrth law i sicrhau bod eich diwrnod yn un i'w gofio.

Gall Pabell Lolfa Conwy gynnig yr offer canlynol:

 • Offer clyweledol o'r radd flaenaf

 • Mynediad i Wi-Fi

 • Gellir defnyddio teiliau carped o ansawdd uchel i roi teimlad o foethusrwydd i’r lleoliad

Gellir cynnig pecynnau cinio a lluniaeth, o giniawau bwffe ar gyfer 500 o gynadleddwyr, hyd at bryd 3 chwrs ar gyfer hyd at 250 o bobl.

Gallwch hyd yn oed archebu eich lle yn hanes EIRIAS drwy ddod yn Aelod Sylfaenol. Dyma gynnig unigryw, cyfyngedig gyda dim ond 200 aelodaeth ar gael. Ceir manylion llawn o'r manteision a'r costau yma.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ffôn: 01492 577900
Cyfeiriad: Parc Eirias, Bae Colwyn, Conwy. LL29 7SP
E-bost:  hamdden.colwyn.leisure@conwy.gov.uk

Telerau ac Amodau Tocynnau: Gweler yma

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.