To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon a Hamdden

Mae gan Fae Colwyn dreftadaeth chwaraeon gyfoethog ac yn awr yn falch o fod yn gartref i dîm Undeb Rygbi Cymru o dan 20 oed. Maent yn gallu defnyddio'r cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf y gall Eirias ei gynnig yn dilyn buddsoddiad o £6.5 miliwn o dan y cynllun adfywio Bywyd y Bae. Mae'r buddsoddiad hwn yn wir wedi sefydlu Bae Colwyn fel canolfan o ragoriaeth ar gyfer chwaraeon a hamdden.

Ymhlith y cyfleusterau chwaraeon dan do ym Eirias ceir pwll nofio 25 metr gyda chwe lôn gyda nodweddion dŵr a llithren ddŵr ar wahân, swît iechyd ar ei newydd tra bod cyfleusterau awyr agored yn cynnwys Trac Athletau gyda stand mawr a Chae Chwarae Synthetig gyda Llifoleuadau ar gyfer Hoci/Pêl-droed.

Ceir hefyd canolfan aml-ddefnydd dan do 60m x 40m yn cynnwys y dechnoleg astro-turf ddiweddaraf, sy'n ddelfrydol ar gyfer llu o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol. Am ragor o wybodaeth ewch i fan hyn.

I unigolion sy’n cymryd ffitrwydd o ddifrif,  mae’r gampfa perfformiad uchel newydd ym Eirias yn lle perffaith i hyfforddi. Mae’r Gampfa Uwch Berfformiad yn gyfleuster elît sy’n cynnig yr offer diweddaraf a'r gallu i brofi ffitrwydd.

Mae Eirias hefyd yn ymfalchïo yn y ffaith fod ganddo Gyrtiau Tennis dan do ac yn yr awyr agored, Lawntiau Bowls, Llyn Cychod, Maes Chwarae i Blant ac Ardal Picnic.

Yn wir mae Canolfan Hamdden Colwyn a Eirias yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon a hamdden i ymwelwyr a thrigolion fel eu gilydd, gyda llawer o weithgareddau ar gael ar eich stepen drws gan gynnwys:

A’i gymnasteg neu saethyddiaeth yw eich peth chi? Neu efallai bod gennych awydd rhoi cynnig ar grefftau ymladd fel jiwdo neu karate? Beth bynnag yr hoffwch ei wneud, neu am roi cynnig arni, mae  amrywiaeth eang o glybiau yn rhedeg sesiynau yng Nghanolfan Hamdden Colwyn. Ceir rhestr lawn o’r clybiau a’u manylion cyswllt fan hyn.

Ceir prisiau ar gyfer yr holl ddosbarthiadau, gweithgareddau a chyfleusterau gan gynnwys cerdyn teyrngarwch Ffit Conwy, ar wefan Cyngor Conwy.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.