To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Partïon Plant

Mae dewis gwych o bartïon pen-blwydd ar gael i blant yng Nghanolfan Hamdden Colwyn. Eu nod yw sicrhau bod eich plentyn yn cael parti i'w gofio, a'r rhan gorau o hyn i gyd  yw bod dim gwaith tacluso i’w wneud ar y diwedd! Dylech nodi fod angen i rieni fod yn bresennol ym mhob parti.

Mae Partïon Chwarae Meddal ar gyfer y rhai bach. Yn addas i blant 5 oed a iau, gallant fwynhau eu hunain yn y castell neidio, pwll peli, llithren dan do, a llu o deganau chwarae meddal.

Ar gyfer y rheini sy’n dyheu i fod yn Ronaldo’s y dyfodol gall parti pen-blwydd fod yr union beth ar eu cyfer. Mae'r neuadd chwaraeon wedi’i gynllunio ar gyfer gêm go iawn o bêl-droed.

Gallwch hyd yn oed chwarae gemau parti hen ffasiwn. Gyda gemau clasurol i blant megis British Bulldog, dyma un ffordd i sicrhau bod y plant yn cael hwyl, ac yn weithgar iawn wrth ddathlu!

Neu beth am ymuno â'r weithgaredd boblogaidd ddiweddaraf parti sglefrio VIP. Gallwn hyd yn oed ddarparu breichledau yn fflachio a sannau llachar!

Mae dewis gwych o hoff brydau plant ar gael ar gyfer eich parti hefyd, gyda dewis o fwydlenni poeth neu oer i ddewis ohonynt.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.