To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Rygbi

Eirias yw cartref Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru. Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yw'r tîm rhanbarthol sy’n chwarae eu gemau cartref yn Stadiwm Zip World ym Uwchcynghrair y Principality. I gael rhagor o wybodaeth am RGC a manylion o’u holl gemau a newyddion ewch i’r wefan.

Mae Eirias hefyd yn gartref i dîm Cymru o dan 20 oed sy’n chwarae eu holl gemau cartref ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ym Stadiwm Zip World. Dyma nhw’n chwarae yma gyntaf yn 2012 ac maent newydd arwyddo cytundeb 5 mlynedd newydd i barhau â’r bartneriaeth ardderchog hon.

Mae Eirias hefyd yn cynnal gwersylloedd hyfforddi yn rheolaidd  i lawer o dimau undeb rygbi a chynghrair rygbi hefyd. Maent yn defnyddio'r cyfleusterau dan do ardderchog, gan gynnwys yr arena a’r gampfa celf ynghyd â'r cae tu allan.  Rhai o'r timau sydd wedi cynnal gwersylloedd hyfforddi yma yw Rygbi Cynghrair Wakefield, Gleision Caerdydd ac Undeb Rygbi Canada.

Mae Stadiwm Zip World hefyd wedi bod yn gartref i gemau Rhyngwladol IRB ym mis Tachwedd. Mae timau rhyngwladol o'r radd flaenaf yn defnyddio'r cyfleusterau yn Eirias ers 2012 a rhai o’r  timau sydd wedi ymweld â’r parc yw Samoa, Canada, Rwsia, Tonga, UDA, Japan a Namibia.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.