To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Nofio

Mae Canolfan Hamdden Colwyn yn cynnwys pwll sydd wedi'i rannu’n ddau - pwll 6 lôn ac ardal i ddysgu/i blant chwarae. Mae’r prif bwll yn 25 metr o hyd gyda lleiafswm dyfnder o 1 metr ac uchafswm  dyfnder o 1.8 metr tra bo’r ardal dysgu plant yn 10 x 8 metr ac mae iddo leiafswm dyfnder o 0.7 metr. Mae tymheredd y pwll yn amrywio o 29C i 31C ac mae mynediad hawdd i fam a babi neu ddefnyddwyr anabl.

Mae gan y pwll lithren, nifer o nodweddion dŵr ac ardal o’r pwll i ddysgu ar gyfer y rhai sy'n dysgu nofio neu sy’n nerfus ac eisiau magu hyder.

Mae sawl gweithgaredd nofio yn cael eu cynnal yn y pwll, gan gynnwys: Nofio mewn Lonydd, Sesiwn Hwyl i’r Plant, Nofio Ben Bore,Gwersi Nofio ac Erobeg Dŵr

Mae yma ardal newid gymunedol ar gyfer ymwelwyr yng Nghanolfan Hamdden Colwyn yn ogystal ag ystafelloedd newid i deuluoedd. Mae'r loceri yn yr ystafell newid yn defnyddio darn £1 ac mae’n cael ei ddychwelyd ar ddiwedd eich sesiwn nofio.

Noder yn ystod cyfnodau prysur fod Canolfan Hamdden Colwyn angen gweithredu cyfyngiad ar yr amser a dreulir yn y pwll i 1 awr i sicrhau nad yw’r unigolyn sy’n nofio yn treulio mwy na’r amser penodedig hynny yn y pwll.

Ceir gwybodaeth am yr amserlen lawn ar gyfer y pwll yma.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.