To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Tennis

Mae Canolfan Tennis James Alexander Barr yn cynnwys 2 gwrt  tennis dan do a 4 cwrt tennis yn yr awyr agored gyda llifoleuadau. Mae ystafelloedd newid a pheiriannau lluniaeth awtomataidd sy’n cynnig dewis o ddiodydd poeth ac oer yn y prif gyfleuster.

Cwrtiau Dan Do

Mae'r 2 gwrt tennis dan do yn rai maint llawn ac yn cynnwys lloriau acrylig, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol o safon twrnamaint gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer chwarae yn gystadleuol ac o safon uchel. Mae'r cwrtiau yn cael eu goleuo gan lifoleuadau mewnol a chyda golau'r haul drwy'r to lled-dryloyw.

Cwrtiau Awyr Agored

Mae'r 4 cwrt awyr agored yn rai maint llawn a phob un gyda llifoleuadau ar gyfer diwrnodau tywyllach/nosweithiau lle mae cost llogi ychwanegol yn berthnasol. Mae ffensys uchel yn helpu i atal gwynt o’r cwrtiau fel bod y  chwaraewyr yn mwynhau gêm hyd yn oed ar ddiwrnod gwyntog.

Ceir Amseroedd Agor ar gyfer y Ganolfan yma.

Mae cyfleusterau yn y ganolfan yn cynnwys:

  • Offer i'w llogi
  • Hyfforddwyr cwbl gymwysedig
  • Cawodydd a Thoiledau
  • Yswiriant hefyd wedi'i gynnwys a gwersi/cyrsiau ar gael

Mae croeso mawr i unigolion sydd ddim yn aelodau ac mae'r ganolfan hefyd yn darparu  ar gyfer grwpiau ysgolion.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.