To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Newyddion

Mehefin 2018

 • Codi tâl am barcio ar y Prom ym Mae Colwyn06/21/2018

  Mae peiriannau tocynnau nawr wedi eu gosod rhwng y pier a Marine Road (The Toad).  

  Y disgwyl yw y dechreuir codi tâl am barcio yn yr ardal yma yn yr wythnosau nesaf, unwaith y bydd yr arwyddion wedi’u cwblhau. Fe ddaw hyn yn dilyn ystyriaeth trwy broses graffu…

Chwefror 2018

Ionawr 2018

 • Paloma Faith yn dod i Fae Colwyn01/29/2018

  Mae Orchard Entertainment yn cyflwyno’r enillydd Gwobr BRIT, Paloma Faith, a’i sioe fyw anhygoel i Stadiwm Zip World, Bae Colwyn, ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, fel rhan o’i thaith haf dros y DU.

  Mae tocynnau’n mynd ar werthiant cyffredinol dydd Gwener 2 Chwefror am 9am…

 • Tîm Rygbi'r Gynghrair yn Hyfforddi yn Eirias01/23/2018

  Tîm Rygbi’r Gynghrair Super League, St Helens, yn barod am eu tymor sydd i ddod ym Mae Colwyn.

  Bu'r Saints yn hyfforddi yn Stadiwm Zip World ym Mharc Eirias, gan fanteisio ar y cyfleusterau modern.

  Gan hyfforddi mewn cenllysg, eirlaw ac eira, treuliodd y chwaraewyr ddau…

 • Contractwyr i Symud i'r Safle01/18/2018

  Mae disgwyl i’r contractwyr symud i'r safle'r wythnos nesaf er mwyn paratoi ar gyfer datgymalu Pier Fictoria.

  Rhoddodd Cynghorwyr eu cymeradwyaeth derfynol i ddatgymalu Pier Fictoria ym mis Tachwedd; cofnodi a storio elfennau treftadaeth i’w hailddefnyddio mewn unrhyw…

 • Hwb Criced i'r Economi01/12/2018

  Mae gêm griced flynyddol wedi rhoi hwb o bron i £250,000 i economi pentref yn Sir Conwy a’r cylch.

  Cynhaliwyd Gêm Bencampwriaeth Sirol y llynedd rhwng Morgannwg a Sussex yng Nghlwb Criced Bae Colwyn ar Rodfa Penrhyn, Llandrillo-yn-Rhos, ddiwedd mis Awst.

  Mae noddwr y…

Rhagfyr 2017

 • RGC V Bridgend12/19/2017

  Forthcoming RGC Fixture at Eirias - Saturday 30th December.

  Come along and support RGC at their next fixture at Stadiwm Zip World. Be part of the action!

  •Saturday 30th December

  •RGC V Bridgend

  •Kick Off 2.30pm

  •Adults £10

  •Concessions £8

  •Under…

 • RGC V Pen-y-bont ar Ogwr12/19/2017

  Mae gêm RGC yn Eirias yn fuan - Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr.

  Dewch draw i gefnogi RGC yn eu gêm nesaf ym Stadiwm Zip World. Byddwch yn rhan o'r cyffro!

  •Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr

  •RGC V RGC V Pen-y-bont ar Ogwr

  •Cic gyntaf 2.30pm

  •Oedolion…

Hydref 2017

 • Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr10/06/2017

  Gwahoddir contractwyr lleol i ddysgu mwy am y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â datblygiad swyddfa newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr. 

  Mae Bowmer a Kirkland yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr i nodi contractwyr lleol a…

 • Ŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye10/06/2017

  Mae arddangosfa ffotograffiaeth ryngwladol newydd MAWR yn cael ei gynnal yn sir Conwy yn yr hydref.

  Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer yr Ŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Northern Eye, sydd yn dechrau dydd Llun, 9 Hydref ym Mae Colwyn ac yn parhau tan ddydd Sadwrn, 21 Hydref.

  Yn ystod y…

Medi 2017

 • Mae Bae Colwyn wedi ennill cystadleuaeth Cymru yn ei Blodau 2017..09/20/2017

  ac yn swyddogol y Dref Mawr Gorau yn y wlad unwaith eto!

  Dyma’r 15fed flwyddyn yn olynol i Fae Colwyn ennill y wobr fawreddog yn y categori ‘Tref Mawr Gorau’, ac eleni mae’r gystadleuaeth ei hun, Cymru yn ei Blodau, yn 50 oed.  Mae'r wobr hon yn anfon neges glir…

Awst 2017

 • Stadiwm yn cael enw newydd wrth i noddwr pwysig gael ei enwi08/09/2017

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi denu Zip World fel partner masnachol mewn cytundeb hawl enwi.

  Bydd y stadiwm ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn, sydd wedi bod yn lleoliad ar gyfer cyfres o gyngherddau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon llwyddiannus dros y chwe blynedd diwethaf, yn awr…

Gorffennaf 2017

 • Bonws o £3,500 am gyflogi prentis07/28/2017

  I’w cymell, cynigir cymorth ariannol o hyd at £3,500 i gyflogwyr am bob prentis

  16-19 oed a gymerant*

  Mae’r cymorth ar gael ar gyfer prentisiaethau a fydd yn dechrau o 1 Awst 2017 ymlaen ac fe’i telir ar ôl i’r prentis fod yn dysgu am 8 mis…

 • Tocynnau Tymor RGC 140407/27/2017

  Mae Tocynnau Tymor ar gyfer tymor nesaf RGC yn awr ar werth yng Nghanolfan Hamdden Colwyn.

  Mae tocynnau tymor RGC ar gyfer tymor 2017/18 yn awr ar werth! Dyma faint mae’r tocynnau tymor yn eu costio:

  •Oedolion £76

  •Consesiynau (pensiynwyr a myfyrwyr) £58

  Nodwch y…

 • Noson Gyda Jamie Carragher07/27/2017

  Noson gyda’r seren pêl-droed a chyflwynwr Sky Jamie Carragher ddydd Gwener 8 Medi 2017.

  •Parc Eirias, Bae Colwyn, LL29 7SP

  •Drysau’n agor am 6.00pm, sioe yn dechrau am 8.00pm

  •18+ yn unig

  •Bar ar gael/Arwerthiant/Raffl/Sesiwn Holi ac…

 • Haf Llawn Hwyl07/19/2017

  Mae gwyliau'r haf rownd y gornel ac mae’n siŵr eich bod chi’n trio meddwl am weithgareddau i gadw’ch plant yn ddiddig am 6 wythnos. A does dim rhaid i chi edrych ymhellach! Eto eleni mae tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy wedi creu canllaw Haf Llawn Hwyl, yr…

Mehefin 2017

 • Digwyddiadau06/05/2017

  Mae'r bartneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Undeb Rygbi Cymru wedi gweld Eirias yn dod yn gartref i holl gemau Chwe Gwlad Cymru dan 20 oed, yn ogystal â'r cae a chyfleuster hyfforddiant ar gyfer Rygbi Gogledd Cymru (RGC 1404).

  Gemau sydd i ddod

  Undeb…

Mai 2017

 • Llyfrgelloedd Conwy'n dathlu Wythnos Genedlaethol Dechrau Da05/30/2017

  Mae llyfrgelloedd yn Sir Conwy’n ymuno ag Wythnos Genedlaethau Dechrau Da (5-11 Mehefin) gyda sesiynau amser stori â themâu arbennig i blant dan 5 oed.

  Thema Wythnos Genedlaethau Dechrau Da eleni yw Gadewch i ni Archwilio’r Awyr Agored, a’r llyfr sydd wedi’i…

 • Offer Chwarae - Diweddariad05/26/2017

  Bydd gwaith yn parhau ar siglenni yn rhai o gaeau chwarae Cyngor Conwy'r wythnos nesaf.

  Mae siglenni mewn rhai o gaeau chwarae’r Cyngor wedi cael eu clymu â chloeon clap er mwyn rhwystro plant rhag eu defnyddio tra bydd y cyngor yn cynnal gwiriadau diogelwch ac yn cymryd unrhyw…

 • Dadorchuddio Gwaith Celf Disgyblion Lleol05/25/2017

  Bydd disgyblion lleol yn gweld eu gweithiau celf yn cael eu dadorchuddio ar balisau pren yng nghanol tref Bae Colwyn.

  Y llynedd comisiynwyd Mai Thomas*, artist lleol, i weithio gyda phobl ifanc i ddatblygu delweddau ar gyfer palisau pren a fydd yn cael eu gosod o amgylch safle swyddfeydd Coed…

 • Bod yn Iach gyda gwefan Dewis05/19/2017

  Ydych chi’n chwilio am gyngor ar sut i gadw’n iach? Os felly, ewch draw i wefan Dewis Cymru.

  Mae’r wefan hon www.dewis.cymru yn lle delfrydol i gael gwybodaeth am ystod eang o faterion yn ymwneud ag iechyd a lles yng Nghymru, yn ogystal â chynnig gwybodaeth am sefydliadau…

 • Cyfle adeiladu i bobl ifanc yng Nghonwy05/18/2017

  Mae elusen ieuenctid The Prince’s Trust wedi sefydlu partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bowmer & Kirkland a Muse Developments i helpu pobl ifanc leol sy’n ddi-waith i archwilio gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

  Mae’r sefydliadau wedi dod at ei gilydd i gynnal…

 • Cais Cynllunio Pier Fictoria wedi'i gyflwyno05/15/2017

  Mae’r ceisiadau cynllunio ac adeilad rhestredig wedi’u cyflwyno er mwyn cael caniatâd i ddatgymalu Pier Fictoria.

  Mae’r ceisiadau yn gofyn am ganiatâd i ddatgymalu Pier Fictoria ac ailddatblygu pier byrrach, gan gofnodi a storio elfennau gwerthfawr o ran treftadaeth…

 • Ymgyrch Caru’ch Marchnad Leol 2017 Marchnadoedd Conwy05/12/2017

  Mae marchnadoedd Bae Colwyn a Llanrwst yn cymryd rhan yn ymgyrch broffil uchel Caru Eich Marchnad Leol, sy’n cael ei harwain gan Gymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnad Prydain gyda chefnogaeth y llywodraeth a’r diwydiant marchnad ehangach.

  Bydd 1200 o farchnadoedd ar draws Prydain…

 • Bryan Adams yn perfformio yn Eirias – 9 Gorffennaf 201705/09/2017

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o’r cyhoeddiad diweddar y bydd Bryan Adams yn perfformio yn Eirias fis Gorffennaf nesaf, wrth gyflawni'r Strategaeth Ddigwyddiadau ac mewn ymateb i ddymuniad preswylwyr i barhau i gael cerddoriaeth fyw yn ddigwyddiad blynyddol yn Eirias.

  Yn…

Ebrill 2017

 • Gweithgareddau iechyd am ddim yn Prom a Mwy diolch i bartneriaeth elusennol04/21/2017

  Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymuno â’r National Charity Partnership, sef partneriaeth rhwng Diabetes UK, Sefydliad Prydeinig y Galon a Tesco, i helpu trigolion i gadw’n heini, cael hwyl ac i edrych ar ôl eu hiechyd yn Prom a Mwy…

 • Y Diweddaraf am Draffig Prosiect Glan y Môr04/04/2017

  Wrth i’r gwaith ar Gam 2 Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy symud yn ei flaen, bydd y ffordd rhwng Arglawdd Cayley a Marine Road yn ail-agor i draffig dwyffordd dros bythefnos gwyliau’r Pasg rhwng 7 a 24 Ebrill. Fe fydd y prif bromenâd rhwng Marine…

 • GWOBRAU BUSNES CONWY 201704/03/2017

  Cyfnod Enwebu Bellach ar Agor ar gyfer Gwobrau Busnes Conwy 2017

  Mae Gwobrau Busnes Conwy bellach yn eu trydedd blynedd ac yn dathlu’r gorau o fusnesau sector preifat Conwy a’u cyfraniad tuag at gymunedau ac i’r economi leol. Waeth pa mor fawr neu bach ydych chi, na pha…

Mawrth 2017

 • Aelodaeth Ffit Conwy03/29/2017

  Mae Aelodaeth Ffit Conwy’n cynnig gwerth am arian go iawn, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, a dros 120 o ddosbarthiadau ffitrwydd sy’n cael eu cynnal o fewn y 10 Canolfan Hamdden ar draws Conwy.

  Gellir talu ffioedd aelodaeth unai drwy brynu tocyn 7 diwrnod…

 • Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn03/21/2017

  Hyd yma eleni mae’r gwaith ar y promenâd wedi mynd rhagddo’n dda iawn, gydag wyneb newydd wedi’i osod o randai Princess Court hyd at Arglawdd Cayley. Mae'r seddi tonnog hefyd wedi’u gosod ynghyd â'r colofnau goleuo newydd.

  Mae’r gwaith i godi…

 • Cytuno ar enw ar gyfer y swyddfeydd newydd03/16/2017

  Enw swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn fydd “Coed Pella”.

  Mae’r swyddfeydd newydd ar gyffordd Conway Road a Coed Pella Road, Bae Colwyn yn cael eu datblygu ar ran y Cyngor gan ei bartner datblygu, Muse Developments a byddant yn cael eu cwblhau ddiwedd 2018…

 • Sir Conwy yn Parhau i Westeio Pencampwriaeth Rali'r Byd03/15/2017

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eto wedi ei chadarnhau fel Sir Westeio swyddogol Rali Cymru Prydain Fawr Dayinsure. Mae’r bartneriaeth sydd wedi ennill sawl gwobr bellach wedi ei hymestyn ar gyfer digwyddiad Pencampwriaeth Rali'r Byd 2017, a gynhelir yng nghoedwigoedd chwedlonol…

 • Gerddi ym Mae Colwyn yn cael eu henwi'n Gaeau Canmlwyddiant03/14/2017

  Mae Gerddi’r Frenhines ym Mae Colwyn wedi cael eu henwi’n Gaeau Canmlwyddiant gan y sefydliad Fields in Trust yn dilyn cais a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

  Nod y Rhaglen Caeau Canmlwyddiant yw sicrhau llefydd hamddena bythol barhaus er mwyn anrhydeddu cof y miloedd o bobl…

 • Adnewyddu eiddo ym Mae Colwyn03/06/2017

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Torus Property Solutions (TPS) yn cydweithio i gynnal rhaglen adfywio yn seiliedig ar ardal ym Mae Colwyn.

  Ariennir gwelliannau allanol i’r eiddo ar hyd Abergele a’r ardal gyfagos drwy gynllun Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, ac…

 • Cynghorwyr i gytuno ar enw i swyddfeydd newydd03/03/2017

  Ar ddydd Llun (06/03/17) gofynnir am farn Aelodau Prif Bwyllgor Craffu Conwy ar enw i swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn.

  Bydd Aelodau’r Pwyllgor yn trafod y dewis a ffefrir ac yna caiff eu hargymhelliad ei gyflwyno i’r Cabinet ar ddydd Mawrth 14 Mawrth.

  Mae’r…

 • Prom a Mwy03/02/2017

  Mae Prom a Mwy, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ddigwyddiad i’r teulu a gynhelir ddydd Sadwrn, 13 Mai 2017 ar hyd promenâd Bae Colwyn.

  Mae gan Prom a Mwy llawer o weithgareddau am ddim i ddiddanu’r teulu. I enwi rhai o bethau sy’n digwydd ar y traeth..…

Chwefror 2017

 • Pier Fictoria - Diweddariad02/27/2017

  Bydd contractwyr ar y safle heddiw (27/02/17)  yn ailgodi a thrwsio’r ffens ddiogelwch o amgylch y pier.

  Y penwythnos hwn bu’r contractwyr arbenigol a fydd yn datgymalu’r darn o’r pier sydd yn y môr yn sefydlu eu safle ar ben y promenâd ger cwrt blaen y…

 • Strategaeth Twf Economaidd Sir Conwy02/24/2017

  Cymeradwywyd strategaeth ddrafft sy'n nodi amcanion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer twf economaidd y Sir ar gyfer y ddegawd nesaf gan Gabinet y Cyngor yr wythnos ddiwethaf.

  Mae Strategaeth Twf Economaidd Conwy 2017-2027 yn nodi nodau'r Cyngor i gynyddu cynhyrchiant,…

 • Pier Fictoria, Bae Colwyn02/23/2017

  Mae mwy o ben pella'r pier wedi disgyn heddiw.

  Mae peirianwyr a swyddogion Iechyd a Diogelwch yn monitro'r ardal yn agos ac, os bydd yn ddiogel i wneud hynny, bydd swyddogion yn archwilio'r strwythur ar lanw isel i asesu'r sefyllfa.

  Mae gwylwyr y glannau wedi cael gwybod am y…

 • Trafodaethau positif ar ddyfodol Pier Bae Colwyn02/10/2017

  Mae swyddogion y Cyngor ac Ymddiriedolaeth Pier Victoria wedi dod o hyd i ffordd o weithio ar y cyd ar ddyfodol Pier Victoria yn y cyfarfod yr wythnos hon.

  Yn y cyfarfod, rhannodd aelodau’r Ymddiriedolaeth eu cynllun dichonoldeb drafft ar ddyfodol y pier. Bwriad hwn yw cyfrannu at adfywio…

 • iBeacons02/09/2017

  Bydd cefnogwyr rygbi yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda’r newyddion diweddaraf oddi ar y cae,  diolch i dechnoleg newydd arloesol.

  Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn treialu iBeacons yn ystod gêm Cymru v Lloegr o dan 20 y Chwe Gwlad ym Mharc Eirias nos Wener (10/2/17)…

Ionawr 2017

 • Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn croesawu adroddiad masnachfraint rheilffordd01/24/2017

  Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi croesawu canfyddiadau adroddiad a gomisiynwyd gan y Pwyllgor Materion Cymreig i’r fasnachfraint rheilffordd Cymru a’r Gororau.

  Gyda masnachfraint newydd ar gyfer Cymru a’r Gororau yn cael ei ddyfarnu yn hydref 2018, mae’r…

 • Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2017 - Bae Colwyn01/10/2017

  Bydd yr orymdaith flynyddol ysblennydd o blant ysgol o dan arweiniad ‘Dewi Sant’ yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 1 Mawrth o 10am.

  Eleni bydd yr orymdaith yn dechrau yn Queen’s Drive ac yn dargyfeirio i lawr Ffordd yr Orsaf a Sea View Road cyn gorffen yn Eglwys Sant Paul lle…

 • Diweddariad ar Swyddfeydd newydd y Cyngor01/06/2017

  Mae system traffig unffordd wedi’i chyflwyno o amgylch y safle.

  Dechreuodd y gwaith dymchwel fis diwethaf (Rhagfyr) a bwriedir iddo gymryd tua 12-16 wythnos i gyd.

  Er mwyn i waith clirio'r safle allu datblygu'n ddiogel, mae system traffig unffordd wedi’i chyflwyno o…

Rhagfyr 2016

 • Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn yn Cyrraedd Rhestr Fer ar gyfer Gwobr12/01/2016

  Mae Cam 1 o brosiect Glan Môr Bae Colwyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a gwblhawyd yn 2014 ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr gan Gynllun Asesu Ansawdd a Dyfarniadau Peirianneg Sifil (CEEQUAL), y sefydliad sy'n cydnabod safonau cynaliadwyedd da mewn prosiectau Peirianneg Sifil.

  Mae…

 • Mae Bae Colwyn mewn lle delfrydol ar gyfer y Nadolig 12/01/2016

  Beth am fwynhau ychydig o adloniant yn ogystal â gwneud ychydig o siopa Nadolig? Yn wir, mae yna rywbeth i bawb yng Ngŵyl Nadolig Arbennig Bae Colwyn ddydd Gwener 2 Rhagfyr!

  Mae’r ffyn candi ar stiltiau, milwyr tegan, a jyglwyr yn dychwelyd i ddarparu adloniant Nadoligaidd i'r…

Tachwedd 2016

 • Bryan Adams yn perfformio yn Eirias – 9 Gorffennaf 201711/30/2016

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o’r cyhoeddiad diweddar y bydd Bryan Adams yn perfformio yn Eirias fis Gorffennaf nesaf, wrth gyflawni'r Strategaeth Ddigwyddiadau ac mewn ymateb i ddymuniad preswylwyr i barhau i gael cerddoriaeth fyw yn ddigwyddiad blynyddol yn Eirias.

  Yn…

 • Cyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i sicrhau bod Bae Colwyn yn gyrchfan y maen yn rhaid ymweld â hi11/12/2016

  Bydd Bae Colwyn yn cael ei drawsnewid i gyrchfan wyliau sydd yn rhaid ymweld â hi - diolch i fuddsoddiad newydd ar gyfer Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn - dyna oedd neges y Prif Weinidog wrth iddo ymweld â’r datblygiad.

  Bydd cilomedr o’r promenâd presennol yn…

 • Prosiect Swyddfeydd Newydd y Cyngor11/01/2016

  Mae gwaith dymchwel yn barod i gychwyn wrth i brosiect adeiladu Swyddfeydd Cyngor newydd ddechrau yng nghanol tref Bae Colwyn. 

  Bu Ysgrifennydd yr Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates, ym Mae Colwyn (31/10/16) i ddysgu mwy am y prosiect wrth i’r Cyngor roi’r allweddi…

Hydref 2016

Medi 2016

Awst 2016

 • Cam 2 Prosiect Glan y Môr yn dechrau08/12/2016

  Mae gwaith ar Gam 2 Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn wedi dechrau, gyda bron i 1km o'r promenâd presennol yn cael ei drawsnewid dros y flwyddyn nesaf.

  Mae'r Prosiect Glan y Môr yn cyfuno uwchraddio amddiffynfeydd arfordirol gyda gwelliannau amgylcheddol i'r…

Gorffennaf 2016

 • Chwarae Allan07/29/2016

  Unwaith eto'r haf yma mae yna gyfle i blant gymryd rhan yn 'Chwarae Allan', darpariaeth chwarae Cyngor Conwy yn ystod gwyliau'r haf.

  Bydd sesiynau 'Chwarae Allan' yn digwydd o 27 Gorffennaf i 30 Awst mewn parciau a lleoliadau eraill. Mae'r sesiynau yn cael eu…

 • Ymunwch â'r Diwrnod Chwarae07/29/2016

  Gall plant a theuluoedd ymuno â digwyddiad i nodi'r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol ym Mharc Eirias ar 3 Awst.

  Ynghyd â dathlu hawl plant i chwarae, mae'r Diwrnod Chwarae yn amlygu pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant.  Bydd digwyddiadau ar hyd a lled y DU. Mae'r…

 • Prosiect Glan y Môr Cam 2 yn dechrau y mis nesaf07/27/2016

  Bydd gwaith ar Gam 2 Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn yn dechrau y mis nesaf,

  Mae'r Prosiect Glan y Môr yn cyfuno uwchraddio amddiffynfeydd arfordirol gyda gwelliannau amgylcheddol i'r promenâd ym Mae Colwyn.

  Bydd Cam 2 yn canolbwyntio ar y rhan rhwng y Pier a…

 • Disgyblion lleol yn mynd Ôl i'r Dyfodol gyda datblygiad swyddfeydd newydd ym Mae Colwyn07/07/2016

  Mae’r artist lleol, Mai Thomas wedi ei chomisiynu i weithio gyda phobl ifanc ym Mae Colwyn ar ddatblygu delweddau ar gyfer yr hysbysfyrddau a fydd yn amgylchynu safle’r swyddfeydd newydd yng nghanol Bae Colwyn.

  Bydd hysbysfyrddau ar thema Nôl i’r Dyfodol yn…

 • Eirias yn cynnal Ardal Cefnogwyr deuluol, am ddim fwyaf Gogledd Cymru!07/04/2016

  Mae Digwyddiadau Conwy wedi cyhoeddi y byddant yn creu Ardal Cefnogwyr deuluol, am ddim fwyaf Gogledd Cymru ar gyfer Rownd Gyn Derfynol yr Ewros, Cymru v Portiwgal nos Fercher. 

  Maent yn gwahodd cefnogwyr i ymuno â’i gilydd i gefnogi hogia’ ni ar Gae'r Eisteddfod…

Mehefin 2016

Mai 2016

 • Bae Colwyn i gynnal Proms yn y Parc y BBC05/06/2016

  Digwyddiad ysblennydd mis Medi yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf

  Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y bydd Proms yn y Parc y BBC yn cael eu cynnal ym Mae Colwyn eleni am y tro cyntaf. Bydd y digwyddiad ysblennydd, sy’n cael ei gynnal bob mis Medi yn yr awyr agored ac yn cynnwys Cerddorfa…

Ebrill 2016

 • Penwythnos Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi Gogledd Cymru ym Mharc Eirias04/18/2016

  Penwythnos Rowndiau Terfynol CRGC ym Mharc Eirias Dydd Sadwrn 30 Ebrill a Dydd Sul 1 Mai.

  Bydd Parc Eirias yn cynnal Penwythnos Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi blynyddol Gogledd Cymru ddydd Sadwrn 30 Ebrill a dydd Sul 1 Mai.

  Rowndiau terfynol y dydd Sadwrn fydd:

  Bro…

Mawrth 2016

 • Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr03/06/2016

  Gwahoddir contractwyr lleol i ddysgu mwy am y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â datblygiad swyddfa'r Cyngor mewn digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr.

  Yr haf hwn, bydd y gwaith i ddymchwel yr adeilad swyddfa presennol o’r 1970au ar Ffordd Conwy a Choed Pella yn dechrau - gan…

Chwefror 2016

 • Colwyn yn ei Blodau yn Rowndiau Terfynol Prydain yn ei Blodau RHS 201602/24/2016

  Pedwar ymgeisydd i gynrychioli Cymru

  Mae Colwyn yn ei Blodau wedi cael ei dewis o fwy na 600 o ymgeiswyr i gymryd rhan yn Rowndiau Terfynol DU Prydain yn ei Blodau 2016 gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS).

  Mae Colwyn yn ei Blodau yn un o 72 yn y rowndiau terfynol o bob rhan…

 • Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2016 - Bae Colwyn 02/24/2016

  Bydd yr orymdaith flynyddol ysblennydd o blant ysgol o dan arweiniad ‘Dewi Sant’ yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 1 Mawrth o 10am.

  Eleni bydd yr orymdaith yn dechrau yn Queen’s Road ac yn dargyfeirio i lawr Ffordd yr Orsaf a Sea View Road cyn gorffen yn Eglwys Sant Paul lle…

 • Gwyl y Pedwardegau Bae Colwyn - 16/17 Ebrill 201602/23/2016

  Ar ôl blwyddyn lwyddiannus arall, mae Gyl y Pedwardegau Bae Colwyn yn dychwelyd am y bumed flwyddyn ym mis Ebrill 2016!

  Bydd ein ffefrynnau yn dychwelyd ar gyfer y penwythnos o ddathlu – ynghyd â rhai wynebau newydd!   Fel bob amser, bydd yr yl yn cynnwys…

 • Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr02/23/2016

  Gwahoddir contractwyr lleol i ddysgu mwy am y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â datblygiad swyddfa'r Cyngor mewn digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr. 

  Yr haf hwn, bydd y gwaith i ddymchwel yr adeilad swyddfa presennol o’r 1970au ar Ffordd Conwy a Choed Pella yn dechrau…

Ionawr 2016

 • Datblygiad Swyddfa Newydd - Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr01/26/2016

  Dydd Mercher 27 Ionawr 2016 Amser: 9pm - 5pm Ystafell Conwy, Parc Eirias, Bae Colwyn, Conwy LL29 7SP

  Hoffai Bowmer & Kirkland eich gwahodd i ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr i drafod cyfleoedd gwaith ar ddatblygiad swyddfeydd newydd mawreddog Cyngor Bwrdeistref Sirol…

 • Mae Stadiwm Eirias wedi cyflawni unwaith eto!01/11/2016

  Hwn fydd y tro cyntaf erioed iddo ymweld â Gogledd Cymru, felly ddydd Sul 19 Mehefin 2016 chwythwch y llwch oddi ar eich dillad gorau a byddwch yn barod i ddawnsio 'All Night Long'.

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gweithio'n galed dros y pum mlynedd diwethaf i…

Rhagfyr 2015

 • Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn12/18/2015

  Ym mis Medi 2015, dewisodd y Cyngor Muse Developments Ltd fel partner datblygu i ddarparu gofod swyddfa newydd yng nghanol Bae Colwyn ac i ailddatblygu adeilad y Ganolfan Ddinesig i'r dwyrain o'r dref.

  Dros y blynyddoedd…

Tachwedd 2015

 • Busnesau yn dathlu buddugoliaeth ar gyfer AGB Colwyn11/27/2015

  Mae busnesau ar draws Bae Colwyn, ym Mae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos, Hen Golwyn a Mochdre wedi pleidleisio o blaid gwneud yr ardal yn Ardal Gwella Busnes.

  Cafwyd pleidlais gref o blaid, gyda 68% o'r busnesau a 69% o'r gwerth trethiannol cyfunol yn pleidleisio o blaid yr AGB - gan roi…

 • RGC v Tata Steel11/13/2015

  Gêm nesaf RGC ym Mharc Eirias 

  Dewch draw i gefnogi RGC yn eu gêm nesaf ym Mharc Eirias. Y gêm nesaf yw:

  RGC V Tata Steel

  Dydd Sadwrn 21 Tachwedd

  Cic gyntaf 2.30pm

  Oedolion £5

  Consesiynau £3

  Adran…

 • E-fwletin newyddion AGB -Rhifyn 5 Tachwedd 201511/13/2015

  Gweledigaeth ar gyfer Bae Colwyn

  Mae’r Cynnig AGB a'r Cynllun Busnes yn gosod gweledigaeth newydd a chyffrous 'Creu Bae Colwyn: y ganolfan ar lan y môr mewn sefyllfa berffaith ar gyfer busnes a hamdden'. 

  Meddai Chris Jackson, Cadeirydd Dros Dro y Grŵp Llywio…

 • E-fwletin newyddion AGB -Rhifyn 4 Tachwedd 201511/12/2015

  Cynnig AGB Colwyn – ‘Cyfle unigryw’

  Cafodd busnesau a oedd yn bresennol yn lansiad cynnig a chynllun busnes Colwyn ar gyfer yr AGB ym Mharc Eirias yr wythnos diwethaf glywed Chris Jackson, Cadeirydd Dros Dro Grŵp Llywio AGB Colwyn yn sôn sut y…

 • Wythnos Busnes Conwy - Tachwedd 16eg-20fed 201511/10/2015

  Mae Cyngor Conwy wedi ymrwymo i gefnogi busnesau lleol i dyfu a datblygu drwy Gonwy. Rydym hefyd yn awyddus i godi proffil y sir fel “lle delfrydol i fusnesau”. Mae gennym fusnesau rhagorol yn gweithredu drwy Gonwy a gweithlu dawnus a medrus. Mae’r Wythnos Fusnes yn rhoi cyfle…

 • Mae’r gwyliau’n dod i Fae Colwyn!11/03/2015

  Os yw lori  fawr, lachar, goch, a'r geiriau "holidays are coming" yn arwydd bod eich Nadolig ar ddod, rydych yn lwcus - oherwydd mae’r lori Coca-Cola yn cychwyn ar daith Nadoligaidd o'r DU ac ar ddydd Mercher 2 Rhagfyr mae'n gwneud ei ffordd i Fae Colwyn!

  Gan…

Hydref 2015

 • Cynllun Gostyngiad Trethi Manwerthu 2015/1610/06/2015

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn darparu hyd at £1,500 o ryddhad ardrethi busnes ar gyfer peiddo manwerthu sy'n cael ei ddefnyddio, lle bo'r gwerth ardrethol yn £50,000 neu lai yn ystod blwyddyn ariannol 2014-15, yn ddarostyngedig i derfynau Cymorth…

 • Cyfleoedd Stiwardio ym Mharc Eirias10/06/2015

  Ydych chi wedi ystyried stiwardio mewn digwyddiadau mawr? Os ydych, efallai mai Parc Eirias yw’r lle i chi ddechrau.

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn stiwardio ar gyfer digwyddiadau yn lleoliad awyr agored pennaf Gogledd Cymru?

  Os oes, cewch gyfle i stiwardio ar gyfer…

 • RGC v Bridgend Athletic - Gêm nesaf RGC ym Mharc Eirias10/06/2015

  Dewch draw i gefnogi RGC yn eu gêm nesaf ym Mharc Eirias. Y gêm nesaf yw:

  RGC V Bridgend Athletic

  Dydd Sadwrn 10 Hydref

  Cic gyntaf 1.30pm

  Oedolion £5

  Consesiynau £3

  Adran Iau £2

  Mae tocynnau ar gael gydol yr wythnos o…

Medi 2015

 • Cyhoeddi datblygwr ar gyfer prosiect Bae Colwyn09/29/2015

  Mae Muse Developments Ltd. wedi cael ei ddewis fel y partner datblygu a ffafrir ar gyfer ailddatblygu canol y dref.

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dewis partner datblygu i ddarparu swyddfa newydd yng nghanol Bae Colwyn ac i ailddatblygu adeilad y Ganolfan Ddinesig i'r dwyrain…

 • Bae Colwyn - Cymru Yn Ei Blodau - Pymtheg Mlynedd O Lwyddiant Ysgubol09/21/2015

  Mae Bae Colwyn wedi ennill Gwobr y Dref Fawr Orau yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau bymtheg mlynedd yn olynol.

  Meddai John Woods, beirniad Cymru yn ei Blodau, yn ei adroddiad: "Roedd yn bleser mawr treulio bore yn ymweld â Cholwyn yn ei Blodau a gweld yr holl brosiectau…

 • Arwyr Stryd Fawr Bae Colwyn09/16/2015

  Rydym yn chwilio am Arwyr Stryd Fawr Bae Colwyn fel rhan o wythnos Cefnogwch eich Stryd Fawr Leol LlC.  Mae eich hoff enwebeion wir angen eich pleidleisiau yn ddi-oed.

  Gyda chymaint o fusnesau newydd yn y dref, yn ogystal â’r rhaglen barhaus i Adfywio Bywyd y Bae, dyma'r…

Mai 2015

 • Diwrnod Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 201505/29/2015

  Bydd Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal Diwrnod Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2015 a fydd yn cynnwys dathliadau ym Mharc Eirias, Bae Colwyn ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.

  Roedd y digwyddiad rhanbarthol blynyddol yma'n llwyddiant ysgubol yn Sir y Fflint (2013) ac yn Wrecsam (2014), ac eleni Bae…

 • Ymgyrch Caru eich Marchnad Leol (LYLM 2015)05/15/2015

  Marchnad Bae Colwyn yn lansio brand newydd

  Mae Marchnad Bae Colwyn yn cymryd rhan yn yr ymgyrch proffil uchel ar gyfer 2015, Caru Eich Marchnad Leol (LYLM), dan arweiniad Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain gyda chefnogaeth lawn gan y diwydiant marchnadoedd ehangach…

Ebrill 2015

 • Hometown yn cael eu hychwanegu at artistiaid Access All Eirias04/30/2015

  Mae’r grŵp lleisiol o Iwerddon, HomeTown, sef y band bechgyn diweddaraf o dan arweiniad euraidd beirniad yr X Factor, Louis Walsh, wedi cael eu hychwanegu at yr artistiaid a fydd yn perfformio yn Access All Eirias eleni, gan ymuno â The Vamps, Foxes, Only Boys Aloud a Joe Woolford yn…

 • Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn Access All Eirias ym mis Mehefin04/16/2015

  Bydd perfformiad cyntaf band bechgyn mwyaf y byd, Only Boys Aloud gyda bechgyn o ogledd Cymru, i’w weld ar lwyfan Access All Eirias yn Stadiwm Eirias ym Mae Colwyn ddydd Sul 7 Mehefin.

  Bydd Only Boys Aloud yn cynnwys y côr bechgyn llawn (13-19 oed) o'r de ynghyd â…

Chwefror 2015

 • Cyngor Conwy a URC yn cyhoeddi y bydd eu 02/05/2015

  Yr wythnos hon, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau y bydd eu partneriaeth lwyddiannus ym Mharc Eirias, Bae Colwyn yn parhau am dymor newydd o bum mlynedd.

  Mae'r cytundeb newydd rhwng y Cyngor ac Undeb Rygbi Cymru am bum mlynedd rhwng 2015-2020 yn…

Tachwedd 2014

 • Bae Colwyn - Stryd Fawr Arfordirol Orau’r Flwyddyn11/13/2014

  Yn dilyn ceisiadau gan fwy na 135 o drefi ar draws Prydain, cyhoeddwyd mai Bae Colwyn yw enillydd categori arfordirol Gwobr Stryd Fawr y Flwyddyn Prydain Fawr 2014 a roddwyd gan y Llywodraeth.

  Curodd Bae Colwyn ymdrechion gan Blyth, Northumberland a Folkestone i ennill y categori a hi oedd…

Hydref 2014

 • Bae Colwyn yn cynrychioli Cymru yng ngwobrau Stryd Fawr Prydain 10/21/2014

  Bae Colwyn yw'r unig dref yng Nghymru i gyrraedd rhestr fer Gwobrau Stryd Fawr Prydain Llywodraeth y DU.

  Mae tref Gogledd Cymru yn y categori arfordirol, ochr yn ochr â Blyth yn Northumberland a Folkestone yng Nghaint.

  Mae'r stryd fawr yn cael ei gweld fel model o adfywio…

Medi 2014

 • Bae Colwyn y Gorau yn ei Blodau09/22/2014

  Mae'r dathliadau yn parhau ym Mae Colwyn ar ôl i’r dref gael Gilt Arian yng nghystadleuaeth fawreddog Prydain yn ei Blodau, dim ond wythnos ar ôl iddi ennill y categori Tref Fawr Orau yn y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau am y 13eg flwyddyn yn olynol.

  Bellach yn ei…

Mehefin 2014

 • Bae Colwyn yn barod i gymryd y llwyfan yn Regen 201406/23/2014

  Mae rhaglen adfywio Bae Colwyn yn y llifolau wrth iddi fynd am Lerpwl i’r Ŵyl Fusnes…

 • Gŵr busnes lleol yn mynd droedfedd ymhellach06/12/2014

  -Perchennog siop yn gweld cyfle i ddod â Subway i Fae Colwyn -

  Mae symudiad strategol gan berchennog siop leol wedi arwain at agor siop Subway gyntaf y dref, gan ateb y galw cynyddol gan ddefnyddwyr am frandiau rhyngwladol.

  Dechreuodd y cynlluniau i agor y Subway yn hwyr y llynedd…

 • SYR TOM YN DOD Â £400K YN ÔL I'R GREEN, GREEN GRASS OF HOME06/12/2014

  --- Gŵyl gerddoriaeth yn gobeithio dod â bron i £0.5m i’r economi arfordirol fel mae’r dref glan y môr yn disgwyl dyblu mewn maint ---

  Rhagwelir bydd Syr Tom Jones a Jessie J yn dod â mwy na £400K i economi tref arfordirol yng Ngogledd Cymru wrth…

Mehefin 2018

Chwefror 2018

Ionawr 2018

Rhagfyr 2017

Hydref 2017

Medi 2017

Awst 2017

Gorffennaf 2017

Mehefin 2017

Mai 2017

Ebrill 2017

Mawrth 2017

Chwefror 2017

Ionawr 2017

Rhagfyr 2016

Tachwedd 2016

Hydref 2016

Medi 2016

Awst 2016

Gorffennaf 2016

Mehefin 2016

Mai 2016

Ebrill 2016

Mawrth 2016

Chwefror 2016

Ionawr 2016

Rhagfyr 2015

Tachwedd 2015

Hydref 2015

Medi 2015

Mai 2015

Ebrill 2015

Chwefror 2015

Tachwedd 2014

Hydref 2014

Medi 2014

Mehefin 2014