To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Porth Eirias

Mae Porth Eirias yn ddatblygiad o adeiladau newydd trawiadol ac eiconig yng nghanol y gwelliannau promenâd newydd ym Mae Colwyn.

Mae Porth Eirias yn ganolfan ar gyfer y gymuned gyfan ac ymwelwyr fel ei gilydd, ac mae’n cynnig man chwarae modern i blant yn yr awyr agored; dosbarthiadau hwylio, hwylfyrddio, cychod pŵer a hyd yn oed defnyddio bwrdd padlo yn Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, cyfleusterau ystafelloedd newid modern a chysurus, a man cyfarfod a digwyddiadau trawiadol o’r radd flaenaf sy'n creu argraff gyda golygfeydd hyfryd dros y môr.

Yn ystod yr haf 2015 gwelwyd y ganolfan yn dod yn gartref i fistro a gynlluniwyd a datblygwyd gan y Cogydd Enwog o Gymru, Bryn Williams.

Datblygwyd y ganolfan yn dilyn cystadleuaeth ddylunio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a bu’r gymuned leol yn pleidleisio arni, ar gyfer tîm medrus o ddylunwyr i ddylunio ac adeiladu canolbwynt chwaraeon dŵr ar ben y llwyfan a grëwyd gan y gwaith amddiffyn yr arfordir peirianyddol cynharach.

Roedd datblygiad Porth Eirias yn ffurfio rhan o brosiect mwy i adfywio Trefi Arfordirol a dderbyniodd fuddsoddiad gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.                                                                                                                             Cyfanswm Cost y Prosiect: £11.3m

Grant Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop o Raglen Gydgyfeirio 2007-2013: £5.9m

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.