To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon a Hamdden

Mae Bae Colwyn yn ymfalchïo mewn bod â thraeth hirach na'r Copacabana yn Rio! Gwnaeth gwaith hanfodol amddiffyn yr arfordir alluogi creu traeth sych, newydd, deniadol yn 2012 gydag estyniad pellach yn 2014.

Yn ystod misoedd yr haf mae'r traeth yn hafan i deuluoedd sydd am ymlacio a chwarae gyda'i gilydd, a’r tu allan i'r tymor mae’n denu cerddwyr brwd a gyrwyr sy’n pasio, yn awyddus i ymestyn eu coesau ac anadlu awyr y môr.

Wedi'i leoli yng nghanolfan newydd drawiadol Porth Eirias, mae canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn hefyd wrth law i gynnig ychydig o hwyl ar lan y môr i'r ymwelydd mwy actif. Mae amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gael, gan gynnwys hwylio, hwylfyrddio a chychod pŵer yn ogystal â llogi caiacs, canŵod, hwylfyrddau a dingis o hanner awr i drwy’r dydd.

Bob mis Mai bydd miloedd o bobl yn teithio i Borth Eirias ar gyfer penwythnos gŵyl flynyddol Prom a Mwy.  Mae Prom a Mwy yn ymestyn dros ddwy filltir o draeth a'r promenâd gan ei wneud yn ddigwyddiad o bwys yn y dref.

Mae’n ddigwyddiad a gynhelir yn ystod y dydd, sy'n addas ar gyfer pob oedran, a gyda llawer o weithgareddau rhad ac am ddim i gymryd rhan ynddynt, mae gan Prom a Mwy nifer o ardaloedd sy'n cynnwys gwahanol fathau o adloniant a hwyl, gan gynnwys ‘Yn Fyw ar y Prom’ sy'n dod â thalent difyr ffres, gan gynnwys sêr yr X Factor ac wynebau chyfarwydd o sioeau yn y gorffennol yn ogystal â pherfformwyr lleol gwych. Mae ffair draddodiadol hefyd yn helpu i greu awyrgylch gyffrous tref glan môr ac mae’n ffefryn gan deuluoedd.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.