To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Mae Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn ganolfan chwaraeon dŵr gyfeillgar a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2012 fel cwmni di-elw i wireddu potensial y cyfleusterau newydd gwych ym Mhorth Eirias. Maent yn credu bod Gogledd Cymru yn gyrchfan gwych i'r rhai sy'n mwynhau chwaraeon dŵr gyda mynediad ardderchog o Ogledd Orllewin Lloegr a thu hwnt.

Mae'r ganolfan ag offer da ym Mae Colwyn yn cynnig llu o gyrsiau gan gynnwys hwylio RYA, hwylfyrddio, a hyfforddiant cychod pŵer, yn ogystal â llogi caiacs, canŵod, byrddau padlo sefyll i fyny, dingis a hwylfyrddau. Yn ogystal â chyrsiau a gwersi preifat, maent hefyd yn cynnig sesiynau grŵp i ysgolion a grwpiau eraill sydd â diddordeb.   Gallwch wylio video fyr yma sy’n tynnu sylw at rai o’r gwersi sydd ar gael.

Mae Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn wedi ei leoli yng nghyfleuster newydd gwych Porth Eirias, lle maent ar gael drwy gydol y flwyddyn, neu ar y traeth rhwng Pier Fictoria a Phorth Eirias yn y tymor chwaraeon dŵr.  Mae prisiau llogi, amseroedd agor a rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.