To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llety ym Mae Colwyn

Ydych chi eisiau archebu gwyliau teuluol?

Cynllunio seibiant byr?

Neu am ymweld ag un o'n llawer o atyniadau a phethau i’w gwneud ym Mae Colwyn neu yn ehangach yn Sir Conwy?

Os felly, mae yma amrywiaeth o lety addas ar gyfer pob chwaeth a chyllideb.  

Mae Bae Colwyn yn cynnig amrywiaeth o lety, popeth o dai gwesty clasurol ar lan y môr a gwestai cyfeillgar, i lety boutique a meysydd carafannau da gerllaw.

Rydym hyd yn oed â B&B 5 seren!

Mae llawer yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau byr hefyd, p'un a ydych yn chwilio am antur awyr agored, seibiant rhamantus neu wledd glan môr ar gyfer y plant.

Pa bynnag fath o lety y byddwch yn penderfynu ei ddewis, gellir dod o hyd i lawer hefyd yn agos at draethau a bwytai sydd wedi ennill gwobrau.

Bydd ein swyddogaeth chwilio ar y dde o'r dudalen hon yn gadael i chi chwilio drwy ein holl lety ym Mae Colwyn.

A chofiwch edrych ar ein hadran Beth Sy’ ‘Mlaen hefyd, mae llawer o wyliau cyffrous, digwyddiadau a dathliadau sy'n digwydd y gallech ymuno ynddynt.

Uchafbwyntiau Llety

Bryn Derwen Guest House, Llandudno

Bryn Derwen

Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i…

Foar Oaks Hotel Llandudno

Gwesty Four Oaks

Ychwanegu Gwesty Four Oaks i'ch Taith

Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.