To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llefydd i Fwyta ac Yfed ym Mae Colwyn

P'un a ydych yn ymweld am ddiwrnod neu seibiant byr, gwyliau hirach neu os ydych yn byw ac yn gweithio yn yr ardal, rhan o'ch profiad o Gymru yw'r amrywiaeth eang o fwyd a diod a llefydd i fwyta allan sydd yna.  Mae gan ardal Conwy lu o dai bwyta, caffis, tafarndai a gwestai, siopau prydau parod a siopau bwyd cyflym, yn ogystal â nifer o westai gyda bwytai ar gyfer pobl nad ydynt yn breswylwyr a phreswylwyr fel ei gilydd.

Rydym yn credu y byddwch yn synnu ar yr hyn sydd ar y fwydlen ym Mae Colwyn.  

Wrth gwrs, mae gennym y siopau pysgod a sglodion traddodiadol, ochr yn ochr â chaffis gwych sy'n gweini prydau swmpus a the prynhawn gwych.

Ond mae hefyd dewis anhygoel o fwyd, cyfoes a chwaethus hefyd.

Mae agosrwydd arfordir Gogledd Cymru yn golygu bod yna hefyd ddewis gwych o bysgod ffres a bwyd môr, rhai wedi eu dal yn lleol.

Mae'n hawdd dod o hyd i gynnyrch lleol gwych, i’w brynu i fynd adref gyda chi, yn ogystal ag yn y bwytai lleol, ac mae nifer o ddigwyddiadau bwyd poblogaidd yng Ngogledd Cymru yn cynnwys cyfoeth o ddanteithion lleol i hogi archwaeth bwyd, gan gynnwys Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos.

Uchafbwyntiau

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.