To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Goldyear & North Wales Coins

Ychwanegu Goldyear & North Wales Coins i'ch Taith

Gemwaith ac Watshis

Goldyear & North Wales Coins, Colwyn Bay

Address/Location

1b Penrhyn Road
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8LG

Contact

Ffôn: 01492 533023

Mae Goldyear Limited (yn cynnwys North Wales Coins Limited) yn fusnes sydd wedi ei sefydlu ers amser yng nghanol y dref. Mae iddo hanes o wasanaeth da ac mae'n gymeradwy iawn gan gwsmeriaid.

Mae'n masnachu’n llwyddiannus mewn gemwaith, hen a newydd, aur ac arian ac eitemau antîc arian. Mae gan y cwmni enw da hefyd am dalu prisiau rhagorol am emwaith aur ac arian nad yw pobl eu heisiau mwyach.

Mae Eric Evans, y Rheolwr Gyfarwyddwr, wedi bod yn y busnes am dros ddeugain mlynedd, ar ôl cychwyn gyda busnes Darnau Arian Casgladwy. Mae ganddo ddiddordeb o hyd mewn darnau arian ond dros amser mae wedi canolbwyntio ar fusnes manwerthu gemwaith, yn arbennig ers i’w ferch Carolyn ymuno ag ef yn y busnes dair blynedd ar hugain yn ôl ar ôl cael Diploma gan y Gymdeithas Eurychod. Yn ddiweddar llwydodd ei wyres, Rebecca, i ennill yr un cymhwyster ac mae hithau bellach wedi ymuno â’r busnes. Mae Mr. Evans yn credu bod y cymwysterau hyn yn bwysig er mwyn rhoi hyder i gwsmeriaid wrth brynu gemwaith.

Opening Times

Open (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0016:30*
Dydd Mawrth10:0016:30*
Dydd Mercher
Dydd Iau10:0016:30*
Dydd Gwener10:0016:30*
Dydd Sadwrn10:3015:00*
Dydd Sul
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael.

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.2 milltir i ffwrdd
 1. Rhos on Sea Sandy Beach

  Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn i'ch Taith

  Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.48 milltir i ffwrdd
 4. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.61 milltir i ffwrdd
 5. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.72 milltir i ffwrdd
 6. Sw Mynydd Cymru

  Sw Mynydd Cymru

  Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

  Mae Sŵ Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd…

  0.78 milltir i ffwrdd
 7. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.81 milltir i ffwrdd
 8. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol.

  0.85 milltir i ffwrdd
 9. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.13 milltir i ffwrdd
 10. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.18 milltir i ffwrdd
 11. Totally Ape

  Totally Ape

  Ychwanegu Totally Ape i'ch Taith

  Lle cyffrous i chwarae a chynnal partïon ar gyfer plant 0-12 gydag ardal chwarae meddal…

  1.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.