To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon

Mae gan Fae Colwyn dreftadaeth chwaraeon gyfoethog ac yn awr yn falch o fod yn gartref i dîm Undeb Rygbi Cymru o dan 20 oed yn stadiwm newydd Eirias.

Ymhlith y cyfleusterau chwaraeon dan do ym Mharc Eirias ceir pwll nofio 25 metr gyda chwe lôn, ystafell ffitrwydd newydd sbon, ystafell iechyd gyda sawna, ystafell stêm a phwll sba cynnes; tra bod y cyfleusterau awyr agored yn cynnwys Arena Athletau a chae synthetig ar gyfer hoci a phêl-droed. Mae’r safle hefyd yn ymfalchïo yn y ffaith fod ganddo Gyrtiau Tenis dan do ac yn yr awyr agored, Lawntiau Bowlio, Llyn Cychod, Maes Chwarae i Blant ac Ardal Picnic.

Clwb Pêl-droed Bae Colwyn yw’r tîm pêl-droed uchaf yn y rhanbarth ac mae’n chwarae llai na hanner milltir i ffwrdd ar Ffordd Llanelian.  I gael rhagor o wybodaeth am y clwb a’u gemau ewch i’w gwefan.

Mae'r ardal hefyd yn gartref i ddau glwb criced gyda Chlwb Criced Bae Colwyn a Chlwb Criced Mochdre

Mae gan Fae Colwyn hefyd nifer o gyrsiau golff gwych i chwarae arnynt, pob un yn cynnig golygfeydd trawiadol o’r cefn gwlad ac arfordir cyfagos.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.