To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Golff

Mae llawer o gyrsiau golff yn ardal Bae Colwyn, yn aml gyda golygfeydd trawiadol dros Fôr Iwerddon.

Clwb Golff Hen Golwyn - 01492 515581 - mae ganddo gwrs doldir 9 twll heriol. Ceir yma olygfeydd prydferth o gefn gwlad Cymru a môr Iwerddon, fe'i cynlluniwyd gan y golffiwr enwog a Phencampwr y Gystadleuaeth Agored 5 gwaith, James Braid, ac fe’i agorwyd gyntaf yn 1907. 
 
Clwb Golff Llandrillo yn Rhos - 01492 549641 - yn gwrs golff parcdir 18 twll wedi’i leoli’n ddelfrydol ar y promenâd o’r gyrchfan arfordirol hyfryd hon yng Ngogledd Cymru. Mae'r cwrs yn gorwedd ar dir a ddywedir i fod yn wely gwreiddiol yr Afon Conwy.  Mae llynnoedd bychain yn denu amrywiaeth diddorol o fywyd gwyllt ... a hefyd yn darparu man gorffwys i lawer pêl golff ystyfnig!


Clwb Golff y Silver Birch  - 01492 680690 – wedi’i leoli ym mhentref gwledig prydferth Betws Yn Rhos, mae’n gwrs 'talu a chwarae' poblogaidd wedi’i ddylunio gydag amaturiaid mewn golwg, ond gall herio hyd yn oed y chwaraewr â’r handicap isaf wrth barhau i fod yn hygyrch i ddechreuwyr.  

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.