To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gweithgareddau

Cerdded                                                                                                

Un o'r teithiau cerdded mwyaf trawiadol ond yn gymharol hawdd yn yr ardal yw cerdded rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae darn 5.5 milltir o'r llwybr yn arwain o Fae Colwyn i Landudno. Mae'n daith gerdded glan môr hyfryd gyda digon o gyfleoedd i weld  bywyd gwyllt gwych. Gallwch grwydro i mewn i'r tir hefyd, a thu ôl i'r dref, gorwedda Coed Pwllycrochan, llain hyfryd o goetir collddail delltog â llwybrau troed a llwybrau natur tywysedig. Mae llwybrau lleol poblogaidd eraill yn cynnwys Y Glyn yn Hen Golwyn a Bryn Euryn uwchlaw Llandrillo-yn-Rhos. Mae taflenni ar gael o wahanol allfeydd lleol neu gallwch weld tudalennau cefn gwlad gwefan Cyngor Conwy am fwy o wybodaeth a syniadau ar gyfer teithiau cerdded.

Beicio                                                                                             

Mae'r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn rhedeg ar hyd arfordir Gogledd Cymru drwy Fae Colwyn, gan ei gysylltu i'r Rhyl yn y gogledd a Bangor i'r de. Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn ddi-draffig ac mae digon o arosfannau am lymed ar hyd y ffordd, gan fod y llwybr yn mynd drwy nifer o drefi a phentrefi. Gellir llogi beiciau o feiciau i’r teulu i feiciau rasio neu feiciau mynydd  yn lleol oddi wrth West End Cycles a, rhwng y Pasg a mis Hydref, hefyd oddi wrth gwmni llogi beiciau GogCogs ar y traeth ym Mhorth Eirias.

Pysgota                                                                                              

Mae llu o gychod ym Mae Colwyn a all fynd â chi allan i bysgota ar y môr. Yn dibynnu ar y tymor, gallwch bysgota ar y glannau ar gyfer gwyniaid y môr, penfras ifanc, draenog y môr a macrell, neu fentro ymhellach allan am forlas, penfras, llysywen fôr a’r celog. Mae Teithiau Pysgota Môr yn cychwyn o Landrillo-yn-Rhos, ac mae gwybodaeth bellach ar gael gan Swyddfa’r Harbwr ar 01492 596253.

Hefyd, gallwch lansio eich cwch eich hun o sawl lleoliad ar hyd yr arfordir, gan gynnwys Llithrfa Porth Eirias, Bae Colwyn (cychod pŵer yn unig gan gynnwys PWC) a Llithrfa Aberhod, Llandrillo-yn-Rhos (cychod heb injan yn unig). Mae ffioedd yn daladwy a bydd angen yswiriant priodol arnoch.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.