To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Atyniadau ym Mae Colwyn

Traethau

Mae traeth tywodlyd Bae Colwyn yn ymestyn rhwng Llandrillo-yn-Rhos a Hen Golwyn.

Mae'r bae hardd yn cael Gwobr Felyn Glan Môr yn rheolaidd sy'n golygu ei fod wedi’i reoli'n dda gyda safonau rhagorol o ran glendid ac ansawdd dŵr.

Mae prif draeth y dref yn ddarn mawr o dywod gyda phromenâd tair milltir yn gefnlen iddo. 

Ychwanegwyd at y traeth yn ddiweddar gyda bron i dri chwarter miliwn o dunelli ciwbig o dywod, sy'n gwella amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref a hefyd yn sicrhau traeth sych bob amser.

Sw                                                                                                    

Un o atyniadau mwyaf Bae Colwyn yw'r Sw Fynydd Gymreig, sy’n clwydo’n uchel ar ochr bryn uwchlaw'r dref.

Mae hefyd yn dyblu fel Sw Genedlaethol Cymru ac yn gartref i lawer o rywogaethau prin a dan fygythiad gan gynnwys llewpardiaid eira, pandas coch, teigrod Swmatra, tsimpansî a morloi Califfornia.

Mae yna Jyngl Antur cyffrous a Maes Chwarae Llwybr Antur Tarzan, a'r cyfle i ddarganfod mwy am yr anifeiliaid yng nghanolfan gyfryngau’r sw sydd o’r radd flaenaf.

Theatr                                                                                          

Adeiladwyd Theatr Colwyn ym 1885 ac mae’r trysor Fictoraidd hwn yn ôl pob sôn y sinema weithredol hynaf yng Nghymru.

Bob blwyddyn mae ganddi raglen eang ac amrywiol o adloniant i'r teulu i gyd.

Ar hyd yr arfordir yn Llandrillo-yn-Rhos byddwch yn darganfod Theatr Bypedau’r Harlequin, unig theatr i farionetau a adeiladwyd yn bwrpasol ym Mhrydain.

Hamdden

Mae yna hefyd y Ganolfan Hamdden Eirias, ynghyd â phwll nofio, a Stadiwm a Chanolfan Ddigwyddiadau Eirias, sydd bellach yn gartref balch i dîm rygbi Chwe Gwlad dan 20 Cymru.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.