To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Sw Mynydd Cymru

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Casgliad Anifeiliaid

Sw Mynydd Cymru

Address/Location

Old Highway
Colwyn Bay
Conwy
LL28 5UY

Contact

Ffôn: 01492 532938

Mae Sw Mynydd Cymru yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchlaw Bae Colwyn gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol; mae ei erddi hardd yn gartref i’r sw cadwraeth gofalgar hwn. Crwydrwch y llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glas a threuliwch ddiwrnod hyfryd yn dysgu am lawer o rywogaethau prin a dan fygythiad o Brydain ac o gwmpas y byd gan gynnwys Llewpardiaid yr Eira, Tsimpansîaid, Pandas Coch a Theigrod Swmatra!

Mwynhewch ein Parêd Pengwiniaid, Cyfarfod y Tsimpansîaid, Rhaeadr yr Eirth, Cuddfan y Lemyriaid, Hafan y Condoriaid, y Fferm Plant a llawer mwy. Ewch i ‘Graig y Morlewod’ a gwyliwch ein Morlewod Clustiog yn cael eu hyfforddi. Mwynhewch Dir Antur y Jyngl a’r Maes Chwarae Antur Llwybr Tarzan cyffrous a helaeth. I’r rhai sy’n fwy hoff o bethau technegol, ewch i’n Canolfan y Cyfryngau, lle gallwch wneud taith rithwir o’r Sŵ a chwarae rhai gemau addysgol gwych.

Opening Times

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Open Daily - Last admission 15:30 (27 Hyd 2019 - 30 Tach 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3017:00
Dydd Mawrth09:3017:00
Dydd Mercher09:3017:00
Dydd Iau09:3017:00
Dydd Gwener09:3017:00
Dydd Sadwrn09:3017:00
Dydd Sul09:3017:00
Open Daily - Last admission 15:20 (1 Rhag 2019 - 31 Ion 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3016:30
Dydd Mawrth09:3016:30
Dydd Mercher09:3016:30
Dydd Iau09:3016:30
Dydd Gwener09:3016:30
Dydd Sadwrn09:3016:30
Dydd Sul09:3016:30
Open Daily - Last admission 15:50 (1 Chwef 2020 - 30 Maw 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3017:00
Dydd Mawrth09:3017:00
Dydd Mercher09:3017:00
Dydd Iau09:3017:00
Dydd Gwener09:3017:00
Dydd Sadwrn09:3017:00
Dydd Sul09:3017:00
Open Daily - Last admission 16:50 (31 Maw 2020 - 26 Hyd 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun09:3018:00
Dydd Mawrth09:3018:00
Dydd Mercher09:3018:00
Dydd Iau09:3018:00
Dydd Gwener09:3018:00
Dydd Sadwrn09:3018:00
Dydd Sul09:3018:00

* Yn agored bob dydd drwy'r flwyddyn - ac eithrio Dydd Nadolig

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Cyfradd grŵp myfyrwyr (gyda cherdyn NUS)£40.00 teulu
Student (with valid ID)£10.35 consesiwn
Tocyn dinesydd hyn£12.40 pensiynwyr
Tocyn dinesydd hyn£11.25 pensiynwyr
Tocyn oedolion (16 + mlynedd Safonol£12.70 oedolyn
Tocyn oedolyn (16 + oed)£14.05 oedolyn
Tocyn plant (3-15 oed yn gynwysedig)£10.55 plentyn
Tocyn plant (3-15 oed)£9.55 plentyn
Tocyn teulu (2 +2)£44.05 teulu
Under 3 yearsAm Ddim

* * Mae'n cynnwys rhodd 10% gwirfoddol a bydd yn cael ei roi tuag at gadwraeth a gwaith lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Heb eich haelioni, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig hwn. Os ydych yn drethdalwr yn y DU llenwch ddatganiad cymorth rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar gyfanswm eich taliad. Bydd gofyn ichi dalu'r tâl mynediad cymorth rhodd oni bai eich bod yn gwneud cais i dalu’r mynediad safonol**

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2015

Beth sydd Gerllaw

 1. Coed Pwllycrochan

  Coed Pwllycrochan

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Llwybr Treftadaeth Colwyn

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Rhos on Sea Sandy Beach

  Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Llandrillo-yn-Rhos /Bae Colwyn i'ch Taith

  Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Premier Amusements and Cash Bingo

  Premier Amusements and Cash Bingo

  Ychwanegu Premier Amusements and Cash Bingo i'ch Taith

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael.

  0.82 milltir i ffwrdd
 1. Bryn Euryn

  Bryn Euryn

  Ychwanegu Bryn Euryn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Theatr Colwyn, Colwyn Bay

  Theatr Colwyn

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

  Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.89 milltir i ffwrdd
 3. Llwybr Treftadaeth Rhos

  Llwybr Treftadaeth Rhos

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.9 milltir i ffwrdd
 4. Harlequin Puppet Theatre

  Theatr Bypedau yr Harlequin

  Ychwanegu Theatr Bypedau yr Harlequin i'ch Taith

  Sioe marionét draddodiadol.

  0.93 milltir i ffwrdd
 5. Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

  Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn

  Ychwanegu Traeth Porth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

  2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  1.21 milltir i ffwrdd
 6. Parc Eirias

  Parc Eirias

  Ychwanegu Parc Eirias i'ch Taith

  Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.26 milltir i ffwrdd
 7. Rhos Fynach Crazy Golf

  Rhos Fynach Crazy Golf

  Ychwanegu Rhos Fynach Crazy Golf i'ch Taith

  Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.28 milltir i ffwrdd
 8. Conwy Vineyard

  Gwinllan Conwy

  Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

  Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  1.4 milltir i ffwrdd
 9. Old Colwyn Beach

  Traeth Hen Golwyn

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 10. Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol y Glyn i'ch Taith

  Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.