To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Chwaraeon Dŵr

Mae Porth Eirias sydd wedi'i leoli yng nghanol y gwelliannau blaen traeth, yn gartref i Ganolfan Chwaraeon Dŵr newydd sbon y dref, gan greu cyrchfan gwych i'r rhai sy'n mwynhau chwaraeon dŵr o bob rhan o Ogledd Cymru a thu hwnt.

Mae Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn ym Mhorth Eirias, wrth law i gynnig ychydig o hwyl ar y traeth i’r ymwelydd mwy mentrus. Mae yna ystod eang o ddosbarthiadau ar gael gan gynnwys hyfforddiant hwylio, hwylfyrddio a chychod pŵer, yn ogystal â llogi caiacs, canŵs, hwylfyrddau a dingis am gyn lleied a hanner awr i drwy’r dydd. Mae’r darn hwn o’r arfordir yn hynod boblogaidd gan y rhai sy’n hoffi padlo.

Gellir cael hwyl a sbri hefyd yng Nghlwb Jetsgi Colwyn sy’n hyrwyddo reidio badau dŵr personol yn ddiogel a chyfeillgar wrth gael hwyl ac yn darparu hyfforddiant RYA ar y safle i’r aelodau gan hyfforddwyr cymwys trwy gydol y flwyddyn.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.