To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Beth Sy' 'Mlaen

Mae Bae Colwyn yn un o'r trefi hynny lle mae bron bob amser rhywbeth yn digwydd:  Gyda'r sin celfyddydau a digwyddiadau ffyniannus ym Mae Colwyn yn cynnwys ffilmiau a pherfformiadau yn Theatr Colwyn (gwerth cael golwg ar y darllediadau byw y Theatr Cenedlaethol a’r West End); cerddoriaeth fyw reolaidd, bwyd da a choffi gwych yn y Green Room Jazz Café; i Wyliau mawr; o bob math, gan gynnwys chwaraeon ac adloniant o’r radd flaenaf.

Ar gyfer y rhai sy’n caru celf mae Oriel Colwyn, sef oriel wedi’i lleoli yn y Theatr Colwyn hanesyddol, sydd wedi ymroi i arddangos ffotograffiaeth a gweithiau ffotograffig gan ffotograffwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â thalent newydd addawol. Mae Oriel y Bae yn darparu lle ar gyfer llu o artistiaid lleol i arddangos a gwerthu eu gwaith. Yn oriel gymunedol, yn cael ei rhedeg fel elusen gan wirfoddolwyr, mae hefyd yn cynnal dosbarthiadau a gweithdai celf rheolaidd.

Uchafbwyntiau

Opera Ysgafn Gilbert a Sullivan, "Ruddigore", Llandrillo-yn-Rhos

Opera Ysgafn Gilbert a Sullivan, "Ruddigore", Llandrillo-yn-Rhos

Ychwanegu Opera Ysgafn Gilbert a Sullivan, "Ruddigore", Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

Stori arswyd ar gyfer Calan Gaeaf! Stori gariad am byth!

Porth Eirias Halloween 1k and 10k

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

Ychwanegu Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias i'ch Taith

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf...

Marchnad Nadolig Hen Golwyn 2018

Marchnad Nadolig Hen Golwyn 2018

Ychwanegu Marchnad Nadolig Hen Golwyn 2018 i'ch Taith

Ymunwch â ni ym Marchnad Nadolig Hen Golwyn sydd â dros 40 o stondinau, yn llawn o...

Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd, Sir Conwy

Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd, Sir Conwy

Yn croesawu pysgotwyr glannau gorau’r byd i Sir Conwy am y 35ain Pencampwriaeth y...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.