To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Beth Sy' 'Mlaen

Mae Bae Colwyn yn un o'r trefi hynny lle mae bron bob amser rhywbeth yn digwydd:  Gyda'r sin celfyddydau a digwyddiadau ffyniannus ym Mae Colwyn yn cynnwys ffilmiau a pherfformiadau yn Theatr Colwyn (gwerth cael golwg ar y darllediadau byw y Theatr Cenedlaethol a’r West End); cerddoriaeth fyw reolaidd, bwyd da a choffi gwych yn y Green Room Jazz Café; i Wyliau mawr; o bob math, gan gynnwys chwaraeon ac adloniant o’r radd flaenaf.

Ar gyfer y rhai sy’n caru celf mae Oriel Colwyn, sef oriel wedi’i lleoli yn y Theatr Colwyn hanesyddol, sydd wedi ymroi i arddangos ffotograffiaeth a gweithiau ffotograffig gan ffotograffwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â thalent newydd addawol. Mae Oriel y Bae yn darparu lle ar gyfer llu o artistiaid lleol i arddangos a gwerthu eu gwaith. Yn oriel gymunedol, yn cael ei rhedeg fel elusen gan wirfoddolwyr, mae hefyd yn cynnal dosbarthiadau a gweithdai celf rheolaidd.

Uchafbwyntiau

Bodnant Garden

Gweithdy Coblynnod yng Ngardd Bodnant

Ychwanegu Gweithdy Coblynnod yng Ngardd Bodnant i'ch Taith

Mae Coblynnod y Nadolig yn ôl yng Ngardd Bodnant, dewch draw i’w helpu gyda’u gwaith...

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Rhos-on-Sea Country Market

Ychwanegu Rhos-on-Sea Country Market i'ch Taith

Gyda bara cartref, cacennau, cyffeithiau, wyau ffres, planhigion, llawer o gardiau...

Gardd Bodnant

Taith gerdded dywysedig a chinio Nadolig gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

Ychwanegu Taith gerdded dywysedig a chinio Nadolig gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant i'ch Taith

Cewch fwynhau taith gerdded dywysedig gyda John, ac yna cinio Nadolig dau gwrs lle...

Theatr Colwyn

Beauty and the Beast yn Theatr Colwyn

Ychwanegu Beauty and the Beast yn Theatr Colwyn i'ch Taith

Ar ôl llwyddiant ysgubol ‘Jack and the Beanstalk’ bydd Magic Light Productions yn...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.