To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Theatr Colwyn

Mae Theatr Colwyn yn theatr Fictoraidd, sy’n cynnal amrywiaeth o berfformiadau a hefyd mae ganddi sinema sgrin fawr. Theatr Colwyn Adeiladwyd Theatr Colwyn yn 1885 a dyma'r theatr weithredol hynaf yng Nghymru, y theatr ddinesig hynaf yng Nghymru a'r sinema weithredol hynaf yn y DU.

Mae Theatr Colwyn ar gael i'w llogi ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau hefyd. Gellir defnyddio’r oriel hefyd ar gyfer cyfarfodydd a phartïon a gellir defnyddio sgrin y sinema a’r awditoriwm ar gyfer cynadledda. I gael rhagor o wybodaeth a chyfraddau llogi, cysylltwch â Phil Batty ar 01492 577888

Mae’r adeilad hefyd yn gartref i Oriel Colwyn, oriel arbennig sy'n arddangos ffotograffiaeth a gweithiau ffotograffig.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.