To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Roedd y dref ar un adeg yn encilfa arfordirol Fictoraidd odidog lle'r oedd elit y Gogledd Orllewin yn anadlu gwynt y môr. Mae Bae Colwyn wedi cadw llawer o'r pethau sy'n ei wneud yn lle gwych i ymweld ag ef. Mae’r traeth tywodlyd anferth, gyda phromenâd tair milltir, yn daith gerdded glan môr wych a aiff yr holl ffordd i Landrillo-yn-Rhos, tref gyfagos. Mae Bae Colwyn hefyd bellach â thraeth sych gydol y flwyddyn gan ei wneud yn boblogaidd iawn gyda phlant a phlant mawr fel ei gilydd. Ac mae’r ganolfan chwaraeon dŵr gwych yn natblygiad anhygoel Porth Eirias yn cynnig digon o hwyl a chyffro.

Mae canol tref prysur Bae Colwyn gydag enwau cyfarwydd y stryd fawr, siopau annibynnol, mannau gwych i fwyta, a marchnad ffermwyr wythnosol boblogaidd. Ddeng munud o'r canol ceir tawelwch a llonydd yn Nant y Glyn, ac fel enillydd rheolaidd o dlws tref fawr Cymru yn ei Blodau, mae’n werth gweld yr arddangosfeydd blodau yn y dref hefyd.

Mae Parc Eirias yn gartref anhygoel i stadiwm sy’n cynnal amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau o ddechrau Rali Cymru Prydain Fawr i gyngherddau Tom Jones ac Elton John. Mae hefyd yn cynnwys canolfan hamdden, lawnt fowlio, cyrtiau tenis dan do a llawer mwy o gyfleusterau chwaraeon a chynadleddau o’r ansawdd uchaf.

Neu pam na ewch oddi wrth yr arfordir i weld Sw Mynydd Cymru. Wedi’i osod ar fryn uwchlaw'r dref, dyma Sw Cenedlaethol Cymru. Mae'n sw cadwraeth gofalgar, gyda llawer o rywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl o bob rhan o’r byd, gan gynnwys llewpardiaid yr eira, pandas coch, teigrod Swmatra, tsimpansïaid a morlewod Califfornia.

Felly boed ydych am weld llewpardiaid yr eira yn Sw Mynydd Cymru, chwaraeon dŵr ym Mhorth Eirias, pypedau yn Theatr yr Harlequin, neu'n syml, i wneud rhywfaint o siopa, mae digon i'w weld a’i wneud ym Mae Colwyn.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.