To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cyrraedd Yma

Mae Bae Colwyn, yng nghanol arfordiroedd Gogledd Cymru, yn un o'r trefi hawsaf i deithio iddynt, boed ar fws, trên, beic neu gar.

Mewn Car

Mae ffordd ddeuol arfordirol yr A55 yn cysylltu’n rhwydd gyda rhwydwaith y draffordd o'r gogledd orllewin. O Ganolbarth Lloegr a De Lloegr defnyddiwch yr M6, M5 a'r M1. Ar gyfer llwybr â golygfeydd o Ganolbarth Lloegr, ewch ar yr A5 drwy'r Amwythig a Llangollen.

Gwybodaeth am y llwybr/cyfrifiannell pellter: www.theaa.com a www.rac.co.uk

Newyddion traffig diweddaraf: www.traffic-wales.com

Parcio ceir

Mae nifer o feysydd parcio talu ac arddangos yn nhref Bae Colwyn, a hyd at dair awr o barcio am ddim i siopwyr yng Nghanolfan Siopa Bay View.

Ar fws / coets

Mae rhwydwaith y National Express yn teithio o'r rhan fwyaf o drefi’r DU, gan aros yn Llandudno a chyrchfannau arfordirol eraill yng Ngogledd Cymru.

Mae’r prif bentrefi ar draws Hiraethog yn cael eu gwasanaethu gan fysiau lleol. I gael manylion ewch i Traveline Cymru.

Ar drên  

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i’n cyrchfannau poblogaidd arfordirol yng Ngogledd Cymru o’r rhan fwyaf o rannau o Brydain. Mae Virgin Trains, er enghraifft, yn gweithredu gwasanaeth uniongyrchol Euston Llundain i Gyffordd Llandudno. Ar hyd yr arfordir mae gorsafoedd ym Mhensarn, Bae Colwyn, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan. Yn fewndirol, mae lein Dyffryn Conwy yn rhedeg o Landudno i Fetws-y-Coed a thu hwnt.

www.nationalrail.co.uk

www.virgintrains.co.uk

www.arrivatrainswales.co.uk

www.conwyvalleyrailway.co.uk

Ar gyfer ymwelwyr o dramor, mae'r tocyn BritRail yn darparu dull teithio rhad ledled y DU (rhaid ei brynu cyn gadael eich mamwlad).

Mae yna wasanaeth bws mini Sw Mynydd Cymru am ddim o orsaf rheilffordd Bae Colwyn sy'n rhedeg o ddiwedd Mawrth hyd at ganol mis Medi. Mae’r daith gyntaf o'r orsaf yn dechrau am 10:00am ac wedyn yn rhedeg drwy’r dydd. Ni ddylech chi orfod aros yn fwy na 30 munud i’r bws mini eich casglu. Mae'r daith ddiwethaf i lawr o’r Sw fymryn cyn 4:45 pm.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.